ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 หารือข้อราชการ และรับฟังการแนะนำหน่วยงานและภารกิจของศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 2

 สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี


ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 หารือข้อราชการ และรับฟังการแนะนำหน่วยงานและภารกิจของศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 2 

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.00 น. เรือเอกธัญญะ ฉุยโรจน์ธรรม ประมงจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานกรมประมงที่เกี่ยวข้องในจังหวัดปัตตานี ได้เข้าร่วมหารือข้อราชการกับหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 2 และทัพเรือภาค 2 โดยมี พลเรือโทสำเริง จันทร์โส ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 เป็นประธานการหารือข้อราชการ และรับฟังการแนะนำหน่วยงานและภารกิจของศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 2 ณ ห้องประชุมลังกาสุกะ ชั้น 2 อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี

     ศาลากลางจังหวัดปัตตานี อาคาร 2 ชั้น 1 ถนนเดชา  ตำบลสะบารัง  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 94000    fpo-pattani@dof.in.th   073349591   073349591   แฟนเพจ