การประชุมบูรณาการแก้ไขปัญหาการทำการประมง ผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2564

 สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี


การประชุมบูรณาการแก้ไขปัญหาการทำการประมง ผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. จังหวัดปัตตานี ได้จัดการประชุมบูรณาการแก้ไขปัญหาการทำการประมง ผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมศรีนครา ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี โดยมี นายราชิต สุดพุ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานการประชุม เพื่อรับฟังการสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และหารือข้อร้องเรียนความเดือนร้อนของชาวประมงพื้นบ้านในพื้นที่รอบอ่าวปัตตานี ประเด็นการลักลอบทำการประมงผิดกฎหมายโดยใช้เครื่องมือประมง ประเภท ลอบพับได้ หรือไอ้โง่, อวนลาก และอวนรุน ในพื้นที่อ่าวปัตตานี และบริเวณแนวเขตทะเลชายฝั่งเป็นจำนวนมาก ซึ่งเครื่องมือดังกล่าวเป็นเครื่องมือทำลายล้างพันธุ์สัตว์น้ำที่มีประสิทธิภาพในการจับสัตว์น้ำสูง ทำให้สามารถจับ สัตว์น้ำได้ทุกขนาดในปริมาณมากเกินกำลังผลิตของธรรมชาติ ทำให้สัตว์น้ำลดน้อยลง และเป็นการทำลายระบบนิเวศภายในอ่าวปัตตานี ซึ่งจะมีผลกระทบต่อชาวประมงพื้นบ้านที่ใช้เครื่องมือทำการประมงที่ถูกกฎหมาย ดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ที่ประชุมมีมติ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนการปฏิบัติงาน เพื่อร่วมวางแผนบูรณาการในการดำเนินการแก้ไขปัญหาฯ ในการประชุมครั้งต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี

     ศาลากลางจังหวัดปัตตานี อาคาร 2 ชั้น 1 ถนนเดชา  ตำบลสะบารัง  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 94000    fpo-pattani@dof.in.th   073349591   073349591   แฟนเพจ