ชาวประมงและธุรกิจต่อเนื่องประมง ยื่นข้อเรียกร้องจำนวน 10 ข้อ แก่รัฐบาล ผ่าน ผวจ.

 สำนักงานประมงจังหวัดระนอง

ชาวประมงและธุรกิจต่อเนื่องประมง ยื่นข้อเรียกร้องจำนวน 10 ข้อ แก่รัฐบาล ผ่าน ผวจ. 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2019-12-06  |   ข่าววันที่: 2019-12-06 |  อ่าน: 119 ครั้ง
 

วันที่ 6 ธ.ค.62 เวลา14.00  ชาวประมงและธุรกิจต่อเนื่องประมง จังหวัดระนอง เข้ายื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อเรียกร้องรัฐบาลให้เร่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประมง ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดฯ นำโดย นายสมทรัพย์ จิตตะธัม นายกสมาคมประมงระนอง พร้อมชาวประมงและผู้ประกอบการฯ ประมาณ 500  คน ยื่นข้อเรียกร้องจำนวน 10 ข้อ  ให้เร่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของชาวประมง  ดังนี้
1. ขอให้หยุดออกกฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศ คำสั่งต่างๆ มาเพิ่มขึ้นอีก
2. ขอให้มีการเสนอแก้ไขกฎหมายพระราชกำหนดประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. ขอให้ดำเนินการซื้อเรือประมงออกนอกระบบคืนโดยเร็ว
4. ขอให้เร่งรัดโครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมสภาพคล่อง
5. ขอให้แก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานประมง
6. ขอให้ยกเลิก แก้ไข กฎ ระเบียบต่างๆ ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
7. เรือประมงที่มีขนาดไม่เกิน 30 ตันกรอส ไม่ควรมีนโยบายให้ติด VMS
8. ขอให้พิจารณาเพิ่มวันทำการประมง
9. ขอให้กำกับดูแลโครงการจำหน่ายน้ำมันดีเซล
10. ขอให้ทบทวนผลกระทบที่เกิดขึ้น กรณีที่ถูกบังคับใช้จากกฎหมายประมงประมงที่ไม่เป็นธรรม
ทั้งนี้หากรัฐบาลไม่ให้ความสนใจ ชาวประมงและผู้ประกอบการดังกล่าว จะหยุดทำประมงและกิจการทุกประเภทในจังหวัดระนอง ซึ่งในการยื่นขอเรียกร้องดังกล่าว โดยมี นายพรเทพ ผ่องศรี  รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง นายสุวิทย์ คชสิงห์ ผู้ตรวจราชการกรมประมง  นายชูเกียรติ ปิ่นสุวรรณ รักษาราชการประมงจังหวัดระนอง เป็นตัวแทนรัฐบาลรับมอบหนังสือข้อเรียกร้อง หลังจากนั้น ชาวประมงและผู้ประกอบการฯ ได้แยกย้ายเดินทางกลับเวลา 14.30 น.วันที่ 6 ธ.ค.62 เวลา14.00  ชาวประมงและธุรกิจต่อเนื่องประมง จังหวัดระนอง เข้ายื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อเรียกร้องรัฐบาลให้เร่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประมง ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดฯ นำโดย นายสมทรัพย์ จิตตะธัม นายกสมาคมประมงระนอง พร้อมชาวประมงและผู้ประกอบการฯ ประมาณ 500  คน ยื่นข้อเรียกร้องจำนวน 10 ข้อ  ให้เร่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของชาวประมง  ดังนี้
1. ขอให้หยุดออกกฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศ คำสั่งต่างๆ มาเพิ่มขึ้นอีก
2. ขอให้มีการเสนอแก้ไขกฎหมายพระราชกำหนดประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. ขอให้ดำเนินการซื้อเรือประมงออกนอกระบบคืนโดยเร็ว
4. ขอให้เร่งรัดโครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมสภาพคล่อง
5. ขอให้แก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานประมง
6. ขอให้ยกเลิก แก้ไข กฎ ระเบียบต่างๆ ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
7. เรือประมงที่มีขนาดไม่เกิน 30 ตันกรอส ไม่ควรมีนโยบายให้ติด VMS
8. ขอให้พิจารณาเพิ่มวันทำการประมง
9. ขอให้กำกับดูแลโครงการจำหน่ายน้ำมันดีเซล
10. ขอให้ทบทวนผลกระทบที่เกิดขึ้น กรณีที่ถูกบังคับใช้จากกฎหมายประมงประมงที่ไม่เป็นธรรม
ทั้งนี้หากรัฐบาลไม่ให้ความสนใจ ชาวประมงและผู้ประกอบการดังกล่าว จะหยุดทำประมงและกิจการทุกประเภทในจังหวัดระนอง ซึ่งในการยื่นขอเรียกร้องดังกล่าว โดยมี นายพรเทพ ผ่องศรี  รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง นายสุวิทย์ คชสิงห์ ผู้ตรวจราชการกรมประมง  นายชูเกียรติ ปิ่นสุวรรณ รักษาราชการประมงจังหวัดระนอง เป็นตัวแทนรัฐบาลรับมอบหนังสือข้อเรียกร้อง หลังจากนั้น ชาวประมงและผู้ประกอบการฯ ได้แยกย้ายเดินทางกลับเวลา 14.30 น.


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติ/สำนักงานประมงจังหวัดระนอง.. (1,782)  ประกาศ สำนักงานประมงจังหวัดระนอง เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประมินสมรรถนะในตำแหน่งนักวิชาการประมง .. (1,262) สำนักงานประมงอำเภอเมืองระนอง.. (1,207) สำนักงานประมงอำเภอกะเปอร์.. (1,032) สำนักงานประมงอำเภอสุขสำราญ.. (999) ทำเนียบประมงจังหวัดระนอง.. (914) สำนักงานประมงอำเภอละอุ่น.. (878) ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562.. (874) สำนักงานประมงอำเภอกระบุรี.. (834) จังหวัดระนอง ออกตรวจบูรณาการเพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและการทำประมงที่ถูกกฎหมาย.. (703) ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. (651) ประกาศกรมประมง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการประมง.. (567) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดระนอง เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ฯ .. (508) ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ.. (383) ประกาศกรมประมง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการประมง.. (353) การดำเนินงาน กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง.. (352) ประกาศจังหวัดระนอง ประกวดราคาจ้างสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลขนาดใหญ่.. (335) ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร โครงการสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลขนาดใหญ่ จังหวัดระนอง.. (334) การดำเนินงาน กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์.. (332) ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างสร้างแห่งอาศัญสัตว์ทะเลขนาดใหญ่จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์(e-bidding.. (309)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดระนอง

      ที่ตั้งสำนักงาน                     สำนักงานประมงจังหวัดระนอง  ตั้งอยู่ชั้น 2 ภายในอาคารสำนักงานศูนย์ราชการจังหวัดระนอง  ริมถนนเพชรเกษม  หลักกิโลเมตรที่ 620  หมู่ที่ 3  ตำบลบางริ้น  อำเภอเมืองระนอง  จังหวัดระนอง  ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศใต้ ประมาณ  8  กิโลเมตร