ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานประมงจังหวัดระนอง


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา   229   กิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ   223  โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง   175  โครงการธนาคารสินค้าเกษตร   148  การบรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับการออกหนังสือคนประจำเรือตามกฏหมายว่าด้วยการประมง   138  การให้ความรู้ข้อกฏหมายในการเลี้ยงจรเข้แก่ผู้ประกอบการ   115  ตรวจสถานประกอบกิจการแปรรูปสัตว์น้ำจังหวัดระนอง   114  จังหวัดระนองบูรณาการตรวจแรงงานในกิจการเรือประมง   110  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co – ordinator: FC)   109   โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชนประมง (กิจกรรมการพัฒนาอาชีพชุมชนปร...  95

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดระนอง

      ที่ตั้งสำนักงาน                     สำนักงานประมงจังหวัดระนอง  ตั้งอยู่ชั้น 2 ภายในอาคารสำนักงานศูนย์ราชการจังหวัดระนอง  ริมถนนเพชรเกษม  หลักกิโลเมตรที่ 620  หมู่ที่ 3  ตำบลบางริ้น  อำเภอเมืองระนอง  จังหวัดระนอง  ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศใต้ ประมาณ  8  กิโลเมตร      fporanong@gmail.com   077  800134   077  800135   แฟนเพจ