สำนักงานประมงอำเภอละอุ่น 

 ข้อมูลองค์กร  โครงสร้างหน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

ประมงอำเภอ

นางเรวดี สีสังข์

เจ้าพนักงานประมง (ปฏิบัติงาน)

สำนักงานตั้งอยู่ที เลขที่ 6 หมุ่ที่ 6

ต.ละอุ่นใต้ อ.ละอุ่น จ.ระนอง 85130