สำนักงานประมงอำเภอละอุ่น 


ประมงอำเภอ

นางอารี ปรีชา

เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน

สำนักงานตั้งอยู่ที เลขที่ 6 หมุ่ที่ 6

ต.ละอุ่นใต้ อ.ละอุ่น จ.ระนอง 85130