โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี 2562

 สำนักงานประมงจังหวัดระนอง


โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี 2562 

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่? 12 มิถุนายน 2562 สำนักงานประมงจังหวัดระนอง โดยนายสานติย์ ช่วยพนัง ประมงอำเภอกระบุรี พร้อมผู้ช่วยประมงฯ รับมอบพันธุ์ปลากินพืช จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 5 สุราษฎร์ธานี มอบให้เกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี 2562 ในพื้นที่อำเภอกระบุรี จำนวน? 100 ราย รายละ 840 ตัว ได้แก่ ปลาบ้า 42000 ตัว ปลาตะเพียน 33600 ตัว และปลาไน 8400 ตัว

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ราคากุงขาวแวนาไม ประจำวัน   141   การลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติงานของประมงอำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง   137  การลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติงานของประมงอำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง   101  ปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วย เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำ   95  ปลาที่มีการตัดแต่งพันธุกรรม   94  การออกตรวจเยี่ยมเกษตกรผู้เลี้ยงกุ้งระนอง   89  การลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติงานของประมงอำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง   87  การประชุมหารือแนวทางแก้ปัญหาการทำประมงในพื้นที่จังหวัดระนอง   85  การดำเนินงานโครงการธนาคารสินค้าเกษตร   83  ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์   71


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดระนอง

      ที่ตั้งสำนักงาน                     สำนักงานประมงจังหวัดระนอง  ตั้งอยู่ชั้น 2 ภายในอาคารสำนักงานศูนย์ราชการจังหวัดระนอง  ริมถนนเพชรเกษม  หลักกิโลเมตรที่ 620  หมู่ที่ 3  ตำบลบางริ้น  อำเภอเมืองระนอง  จังหวัดระนอง  ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศใต้ ประมาณ  8  กิโลเมตร      fporanong@gmail.com   077  800134   077  800135   แฟนเพจ