จังหวัดระนองบูรณาการตรวจแรงงานในกิจการเรือประมง

 สำนักงานประมงจังหวัดระนอง


จังหวัดระนองบูรณาการตรวจแรงงานในกิจการเรือประมง  Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co – ordinator: FC)   141    โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชนประมง (กิจกรรมการพัฒนาอาชีพชุมชนปร...  129  การประชุม คณะทำงานรวบรวม และประเมินสภาพเรือประมงในพื้นที่จังหวัดระนอง   115  ราคากุงขาวแวนาไม ประจำวัน   115  ตรวจแรงงานแบบบูรณาการ ในกิจการเรือประมงระนอง   102  คณะทำงานรวบรวม ตรวจสอบและประเมินสถาพเรือในพื้นที่จังหวัดระนอง   101  ตรวจพื้นที่และประชุมคณะกรรมการสิ่งล่วงล้ำลำน้ำจังหวัดระนอง   89  ปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วย เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำ   78  การลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติงานของประมงอำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง   77  ปลาที่มีการตัดแต่งพันธุกรรม   75


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดระนอง

      ที่ตั้งสำนักงาน                     สำนักงานประมงจังหวัดระนอง  ตั้งอยู่ชั้น 2 ภายในอาคารสำนักงานศูนย์ราชการจังหวัดระนอง  ริมถนนเพชรเกษม  หลักกิโลเมตรที่ 620  หมู่ที่ 3  ตำบลบางริ้น  อำเภอเมืองระนอง  จังหวัดระนอง  ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศใต้ ประมาณ  8  กิโลเมตร      fporanong@gmail.com   077  800134   077  800135   แฟนเพจ