พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

 สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่


พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 8 สิงหาคม 2565 สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขม้า จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ณ ท่าเรือคลองเขม้า หมู่ที่ 3 บ้านควนต่อ ตำบลคลองเขม้า อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ โดยมีนายสมชาย  หาญภักดีปฎิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธี นายเจริญไชย ศรีสุวรรณ์ ประมงจังหวัดกระบี่กล่าวรายงาน นายวิสูตร พฤกสุวรรณ นายอำเภอเหนือคลอง กล่าวต้อนรับ นายอมร นุ้ยขาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขม้า กล่าวรายงานสภาพพื้นที่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มพลังมวลชนต่างๆ นักเรียน และพี่น้องประชาชน ในพื้นที่อำเภอเหนือคลอง เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงและร่วมปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วย ที่ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งกระบี่ จำนวน 800,000 ตัว เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ รณรงค์ให้ประชาชน ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำ ให้คงอยู่ และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ เป็นแหล่งอาหารที่มีความอุดมสมบูรณ์ของประชาชน ต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  แนะนำแก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเลซึ่งกรณี ข้อมูลสถานประกอบกิจการเกษตรกรฯ ที่ล...  167   ติดตามพร้อมให้คำแนะนำในการพัฒนาแปลงการเรียนรู้    137  ประชุมประจำเดือนสำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 1/2566   134  ขอแจ้งประชาสัมพันธ์รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเลเพื่อเพิ...  120  โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง (กิจกรรมสร้างความเข้มแข็ง กลุ่มการ...  115  โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง (กิจกรรมสร้างความเข้มแข็ง กลุ่มการ...  114  ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเลระดับพื้นที่จังหวัดกระบี่   109  ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เขตพื้นที่จังหวัดกระบี...  107  เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมขัง และคลื่นลมแรง   98  งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ครั้งที่ 6 ประจำปี...  95


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่

     9/10 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ (หลังใหม่) ชั้น 1 ถนนอุตรกิจ  ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่  81000    sans@fisheries.go.th   075-611799   075-623951   แฟนเพจ