บทความ สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่

โครงการกระจายสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภค...

บทความ

 เผยเเพร่: 2022-01-14  |   ข่าววันที่: 2021-12-14  |  19 ครั้งประชาสัมพันธ์สินค้าประมงพื้นบ้าน...

บทความ

 เผยเเพร่: 2022-01-14  |   ข่าววันที่: 2022-01-14  |  26 ครั้งประชาสัมพันธ์สินค้าประมงพื้นบ้าน...

บทความ

 เผยเเพร่: 2022-01-14  |   ข่าววันที่: 2022-01-14  |  24 ครั้ง

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชาสัมพันธ์กรมประมง “อาหารสัตว์น้ำ ที่ไม่จัดป็นอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ไม่ต้องข... (250)   การขอหนังสือรับรองสถานท่ี่ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้ำชนิดที่ใกล้สูญพันธุ์จากธรรมชาต... (215)  ร่วมต้อนรับรองอธบดีกรมประมงและผู้ตรวจราชการกรม  (151)  ร่วมต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   (149)  ร่วมต้อนรับนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี  (139)  ร่วมปฏิบัติภารกิจศูนย์ดำรงธรรมส่วนหน้า ประจำจุด  (จุดหลัก)   (139)  วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2564  (135)  ร่วมต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   (131)  ประชุมเตรียมความพร้อมศูนย์ดำรงธรรม(ส่วนหน้า) ในการสนับสนุนภารกิจนายกรัฐมนตรีและค... (128)  ร่วมปฏิบัติภารกิจศูนย์ดำรงธรรมส่วนหน้า ประจำจุด (จุดหลัก)  (125)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่

     9/10 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ (หลังใหม่) ชั้น 1 ถนนอุตรกิจ  ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่  81000