โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นายเจริญไชย ศรีสุวรรณ์ ประมงจังหวัดกระบี่ พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง และประมงอำเภอเหนือคลอง เข้าร่วมจัดกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และโครงการจังหวัดกระบี่เคลื่อนที่ ครั้งที่ ๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปกาสัย หมู่ที่ ๓ ตำบลปกาสัย อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ โดยมีนายพุฒิพงษ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธี โดยกิจกรรมประกอบไปด้วย

๑.การออกหน่วยให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์น้ำ โรคสัตว์น้ำ และการป้องกันโรคสัตว์น้ำ พร้อมทั้งมอบพันธุ์ปลากัดสวยงาม(สนับสนุนพันธุ์ปลาโดย SK BETTA FARM) แก่เกษตรที่เข้ารับบริการ

๒.การออกบูธจำหน่ายสินค้าแปรรูปประมง Fisherman Shop @Krabi เพื่อเป็นช่องทางในการกระจายสินค้าสู่ผู้บริโภค โดยมีการจำหน่ายสินค้าจากกลุ่มอาหารทะเลแปรรูป หมู่ที่ ๓ บ้านคลองยวน ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง มาจำหน่ายให้กับผู้เข้าร่วมในงานในครั้งนี้

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •   ลงพื้นที่โครงการพัฒนาอาชีพสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประม...  343   ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับคณะทำงานโครงการขยายผลธนาคารปูม้า ณ กลุ่มธนาคารปูม้า (นางสา...  314  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มจระเข้เพื่อเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัย (การเฝ้าระวังการเลี...  306   เข้าประชุมการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและหลักปรัชญาเศร...  273  ตรวจเยี่ยมฟาร์มจระเข้ของนายเฮ่ง แซ่ฮ้อ จำนวนจระเข้ 57 ตัว    271  เข้าร่วมประชุมคณะทำงานบูรณาการช่วยเหลือครัวเรือนยากจนระดับจังหวัด ตามปฏิบัติการ ...  270  เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด และก...  260  ลงพื้นที่ หมู่ที่ ๑ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ส่งมอบวัสดุการเกษต...  260  เข้าร่วมงานพิธีถวายราชสักการะ วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรวรมหาราช ณ ห้องประ...  248  เตรียมความพร้อมการถ่ายทอดสดงานเปิดร้าน Fisherman Shop @ Bang Khen   236


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่

     9/10 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ (หลังใหม่) ชั้น 1 ถนนอุตรกิจ  ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่  81000    sans@fisheries.go.th   075-611799   075-623951   แฟนเพจ