เข้าร่วมประชุมคณะทำงานบูรณาการช่วยเหลือครัวเรือนยากจนระดับจังหวัด ตามปฏิบัติการ "Krabi Steady" ณ ห้องประชุมปลายพระยา ชั้น2 ศาลากลางจังหวัดกระบี่

 สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่


เข้าร่วมประชุมคณะทำงานบูรณาการช่วยเหลือครัวเรือนยากจนระดับจังหวัด ตามปฏิบัติการ "Krabi Steady" ณ ห้องประชุมปลายพระยา ชั้น2 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ 
วันที่ 19 เมษายน 2565 นายกานรัฐ เรืองโฉม หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง รักษาราชการแทนประมงจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นายสราวุฒิ เต้งชู เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานบูรณาการช่วยเหลือครัวเรือนยากจนระดับจังหวัด ตามปฏิบัติการ "Krabi Steady" ณ ห้องประชุมปลายพระยา ชั้น2 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ โดยมีนายสงัด  พืชพันธุ์ พัฒนาการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในการประชุม ซึ่งในที่ประชุมได้สรุปสภาพปัญหาครัวเรือนความยากจนเบื้องต้นของนายสุชาติ ณ พัทลุง ในมิติต่างๆที่ต้องการรับการช่วยเหลือ และจะลงตรวจเยี่ยมบ้านในพื้นที่ ม.2 ต.คลองท่อมเหนือ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ เพื่อให้การช่วยเหลือเบื้องต้นในวันที่ 29 เมษายน 2565 ต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่

     9/10 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ (หลังใหม่) ชั้น 1 ถนนอุตรกิจ  ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่  81000    sans@fisheries.go.th   075-611799   075-623951   แฟนเพจ