รับฟังปัญหา ความเดือดร้อนในการทำการประมงจากเครื่องมือคราดหอย พร้อมทั้งอธิบายข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และแนะนำแนวทางในการแก้ไขปัญหา

 สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่


รับฟังปัญหา ความเดือดร้อนในการทำการประมงจากเครื่องมือคราดหอย พร้อมทั้งอธิบายข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และแนะนำแนวทางในการแก้ไขปัญหา สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ วันที่ 18 เมษายน 2565 นายกานรัฐ เรืองโฉม หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมงรักษาราชการแทนประมงจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยนายอนันต์ หมานมานะ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลกระบี่ และนางจิราภรณ์ รัตนพรหม ประมงอำเภอเหนือคลอง รับฟังปัญหา ความเดือดร้อนในการทำการประมงจากเครื่องมือคราดหอย พร้อมทั้งอธิบายข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และแนะนำแนวทางในการแก้ไขปัญหาแก่ตัวแทนชาวประมงบ้านติงไหร หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะศรีบอยา อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ลงพื้นที่ดำเนินการถ่ายทำสารคดีประมง   275   ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่   269  การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ปี 2566   265  ขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์เรียนรูู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร (ตลาดเกษตรจังหวัด...  250  จัดกิจกรรมออกบูธจำหน่ายสินค้าแปรรูป Fisherman Shop @Krabi    236  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)    195  ลงพื้นที่ติดตามการส่งเสริมการใช้จุลินทรีย์ในการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล    195  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา   พัชรส...  185  วิทยากร เพื่อให้ความรู้แก่กลุ่มอาชีพสาหร่ายพวงองุ่น   180  โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่   176


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่

     9/10 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ (หลังใหม่) ชั้น 1 ถนนอุตรกิจ  ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่  81000    sans@fisheries.go.th   075-611799   075-623951   แฟนเพจ