ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับคณะทำงานโครงการขยายผลธนาคารปูม้า ณ กลุ่มธนาคารปูม้า (นางสาวมณีรัตน์ คลองรั้ว) ม.3 ต.ตลิ่งชัน อ.เหนือคลอง จ.กระบี่

 สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่


ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับคณะทำงานโครงการขยายผลธนาคารปูม้า ณ กลุ่มธนาคารปูม้า (นางสาวมณีรัตน์ คลองรั้ว) ม.3 ต.ตลิ่งชัน อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ วันที่ 8 เมษายน 2565 นายกานรัฐ เรืองโฉม หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการประมงรักษาราชการแทนประมงจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยนางกาญจนา  จ้ายเกิด หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง  นางจิราภรณ์ รัตนพรหม ประมงอำเภอเหนือคลอง นางพรพิมล เกื้อการ ประมงอำเภอคลองท่อม และนายธนกิจ สิทธิสาร เจ้าหน้าที่ประมง ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับคณะทำงานโครงการขยายผลธนาคารปูม้า ณ
กลุ่มธนาคารปูม้า (นางสาวมณีรัตน์ คลองรั้ว) ม.3 ต.ตลิ่งชัน อ.เหนือคลอง จ.กระบี่   การดำเนินการบริหารจัดการธนาคารปูม้าเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มใ่ห้กับชุมชนในพื้นที่จังหวัดตรังและกระบี่ โดยดร.วิกิจ ผินรับ เป็นหัวหน้าโครงการฯ ดำเนินการในจังหวัดกระบี่ จำนวน 20 แห่ง/5 อำเภอชายทะเล  โดยมีการทำงานร่วมกับประมงอำเภอในพื้นที่ เพื่อฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ เพิ่มสัตว์น้ำหน้าบ้านชุมชนประมงชายฝั่ง (ธนาคารปูม้า) อย่างมีส่วนร่วมสำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ วันที่ 8 เมษายน 2565 นายกานรัฐ เรืองโฉม หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการประมงรักษาราชการแทนประมงจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยนางกาญจนา  จ้ายเกิด หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง  นางจิราภรณ์ รัตนพรหม ประมงอำเภอเหนือคลอง นางพรพิมล เกื้อการ ประมงอำเภอคลองท่อม และนายธนกิจ สิทธิสาร เจ้าหน้าที่ประมง ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับคณะทำงานโครงการขยายผลธนาคารปูม้า ณ
กลุ่มธนาคารปูม้า (นางสาวมณีรัตน์ คลองรั้ว) ม.3 ต.ตลิ่งชัน อ.เหนือคลอง จ.กระบี่   การดำเนินการบริหารจัดการธนาคารปูม้าเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มใ่ห้กับชุมชนในพื้นที่จังหวัดตรังและกระบี่ โดยดร.วิกิจ ผินรับ เป็นหัวหน้าโครงการฯ ดำเนินการในจังหวัดกระบี่ จำนวน 20 แห่ง/5 อำเภอชายทะเล  โดยมีการทำงานร่วมกับประมงอำเภอในพื้นที่ เพื่อฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ เพิ่มสัตว์น้ำหน้าบ้านชุมชนประมงชายฝั่ง (ธนาคารปูม้า) อย่างมีส่วนร่วม

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับคณะทำงานโครงการขยายผลธนาคารปูม้า ณ กลุ่มธนาคารปูม้า (นางสา...  327   ตรวจเยี่ยมฟาร์มจระเข้ของนายเฮ่ง แซ่ฮ้อ จำนวนจระเข้ 57 ตัว    292  เข้าร่วมประชุมคณะทำงานบูรณาการช่วยเหลือครัวเรือนยากจนระดับจังหวัด ตามปฏิบัติการ ...  289   เข้าประชุมการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและหลักปรัชญาเศร...  277  ลงพื้นที่ หมู่ที่ ๑ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ส่งมอบวัสดุการเกษต...  267  เข้าร่วมงานพิธีถวายราชสักการะ วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรวรมหาราช ณ ห้องประ...  267  เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด และก...  265  เตรียมความพร้อมการถ่ายทอดสดงานเปิดร้าน Fisherman Shop @ Bang Khen   263  ร่วมต้อนรับคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา และเข้าร่วมประชุม...  236  รับฟังปัญหา ความเดือดร้อนในการทำการประมงจากเครื่องมือคราดหอย พร้อมทั้งอธิบายข้อก...  233


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่

     9/10 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ (หลังใหม่) ชั้น 1 ถนนอุตรกิจ  ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่  81000    sans@fisheries.go.th   075-611799   075-623951   แฟนเพจ