ลงพื้นที่อำเภอเหนือคลอง สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ 
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 นายกานรัฐ เรืองโฉม  หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมงรักษาราชการแทนประมงหวัดกระบี่ มอบหมคาายให้ นางกาญจนา จ้ายเกิด ตำแหน่งนักวิชาการประมงชำนาญการ พร้อมด้วย  น.ส.สุภาวดี ด้นหวัง นักวิชาการประมง นายธนกิจ สิทธิสาร เจ้าหน้าที่ประมง ลงพื้นที่อำเภอเหนือคลองพื่อปฏิบัติงานดังนี้
1.ประชาสัมพันธ์ช่องทางการจำหน่ายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ผ่านระบบออนไลน์ของกรมประมง หรือ "Fisheries Shop" เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าจากเกษตรกร/ชาวประมง/กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมง สู่ผู้บริโภคโดยตรง
2.ให้บริการรับคำขอรับรองมาตรฐาน Fisheries Shop แก่เกษตรกร/ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของมาตรฐานฯ จำนวน 1 ราย 
3.ประสานงานเกษตรกร รายรายนายไกรวิทย์ หาดยาว เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสาหร่ายขนนกเและสมาชิกกลุ่มฯเพื่อเข้าร่วมจัดนิทรรศการงานเกษตรแฟร์ ณ.องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ในระหว่างวันที่ 20-26 กุมภาพันธ์2565 และประสานงานเตรียมความพร้อมการคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมฝึกอบรมตามกิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงสาหร่ายขนนกด่วยนวัตกรรมใหม่ ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 ณ.โรงแรมมาริไทม์  ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •   ลงพื้นที่โครงการพัฒนาอาชีพสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประม...  347   ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับคณะทำงานโครงการขยายผลธนาคารปูม้า ณ กลุ่มธนาคารปูม้า (นางสา...  314  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มจระเข้เพื่อเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัย (การเฝ้าระวังการเลี...  312   เข้าประชุมการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและหลักปรัชญาเศร...  274  เข้าร่วมประชุมคณะทำงานบูรณาการช่วยเหลือครัวเรือนยากจนระดับจังหวัด ตามปฏิบัติการ ...  274  ตรวจเยี่ยมฟาร์มจระเข้ของนายเฮ่ง แซ่ฮ้อ จำนวนจระเข้ 57 ตัว    273  ลงพื้นที่ หมู่ที่ ๑ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ส่งมอบวัสดุการเกษต...  262  เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด และก...  261  เข้าร่วมงานพิธีถวายราชสักการะ วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรวรมหาราช ณ ห้องประ...  250  เตรียมความพร้อมการถ่ายทอดสดงานเปิดร้าน Fisherman Shop @ Bang Khen   241


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่

     9/10 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ (หลังใหม่) ชั้น 1 ถนนอุตรกิจ  ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่  81000    sans@fisheries.go.th   075-611799   075-623951   แฟนเพจ