ลงพื้นที่อำเภอเกาะลันตา สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ 
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 นายกานรัฐ เรืองโฉม  หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมงรักษาราชการแทนประมงหวัดกระบี่ มอบหมายให้ นางกาญจนา จ้ายเกิด ตำแหน่งนักวิชาการประมงชำนาญการ พร้อมด้วย  น.ส.สุภาวดี ด้นหวัง นักวิชาการประมง นายธนกิจ สิทธิสาร เจ้าหน้าที่ประมง   และนายสมคิด เวลาดี  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ร่วมกับ นายอชิรวิทย์ รุ่งเรือง
ประมงอำเภอเกาะลันตา ลงพื้นที่อำเภอเกาะลันตาเพื่อปฏิบัติงานดังนี้
1.ประชาสัมพันธ์ช่องทางการจำหน่ายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ผ่านระบบออนไลน์ของกรมประมง หรือ "Fisheries Shop" เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าจากเกษตรกร/ชาวประมง/กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมง สู่ผู้บริโภคโดยตรง
2.ให้บริการรับคำขอรับรองมาตรฐาน Fisheries Shop แก่เกษตรกร/ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของมาตรฐานฯ จำนวน 2 ราย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่   299   เข้าร่วมประชุมคณะทำงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ภายใต้คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหว...  287   ลงพื้นที่โครงการพัฒนาอาชีพสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประม...  274  เข้าร่วมสัมนาสร้างความตระหนักรู้ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ครั้งที่1 ประจำปีงบประมาณ...  261  ให้องค์ความรู้ด้านการประมง และมอบปัจจัยการผลิตพันธ์ุปลานิล จำนวน 400 ตัว/ราย อาห...  260  ลงพื้นที่ อำเภอ คลองท่อม และอำเภอเกาะลันตาเพื่อให้องค์ความรู้ด้านการประมง    244  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มจระเข้เพื่อเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัย (การเฝ้าระวังการเลี...  234   ลงพื้นที่อำเภอเหนือคลอง   229  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระร...  224   ลงพื้นที่อำเภอเกาะลันตา   218


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่

     9/10 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ (หลังใหม่) ชั้น 1 ถนนอุตรกิจ  ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่  81000    sans@fisheries.go.th   075-611799   075-623951   แฟนเพจ