ลงพื้นที่อำเภอเกาะลันตา สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ 
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 นายกานรัฐ เรืองโฉม  หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมงรักษาราชการแทนประมงหวัดกระบี่ มอบหมายให้ นางกาญจนา จ้ายเกิด ตำแหน่งนักวิชาการประมงชำนาญการ พร้อมด้วย  น.ส.สุภาวดี ด้นหวัง นักวิชาการประมง นายธนกิจ สิทธิสาร เจ้าหน้าที่ประมง   และนายสมคิด เวลาดี  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ร่วมกับ นายอชิรวิทย์ รุ่งเรือง
ประมงอำเภอเกาะลันตา ลงพื้นที่อำเภอเกาะลันตาเพื่อปฏิบัติงานดังนี้
1.ประชาสัมพันธ์ช่องทางการจำหน่ายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ผ่านระบบออนไลน์ของกรมประมง หรือ "Fisheries Shop" เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าจากเกษตรกร/ชาวประมง/กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมง สู่ผู้บริโภคโดยตรง
2.ให้บริการรับคำขอรับรองมาตรฐาน Fisheries Shop แก่เกษตรกร/ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของมาตรฐานฯ จำนวน 2 ราย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  แนะนำแก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเลซึ่งกรณี ข้อมูลสถานประกอบกิจการเกษตรกรฯ ที่ล...  165   ลงพื้นที่เพื่อต้อนรับ และเดินทางร่วมกับคณะผู้บริหารจากกรมประมง   137  ประชุมประจำเดือนสำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 1/2566   130  ติดตามพร้อมให้คำแนะนำในการพัฒนาแปลงการเรียนรู้    124  ขอแจ้งประชาสัมพันธ์รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเลเพื่อเพิ...  117  โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง (กิจกรรมสร้างความเข้มแข็ง กลุ่มการ...  112  ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เขตพื้นที่จังหวัดกระบี...  106  โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง (กิจกรรมสร้างความเข้มแข็ง กลุ่มการ...  104  ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเลระดับพื้นที่จังหวัดกระบี่   97  เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมขัง และคลื่นลมแรง   92


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่

     9/10 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ (หลังใหม่) ชั้น 1 ถนนอุตรกิจ  ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่  81000    sans@fisheries.go.th   075-611799   075-623951   แฟนเพจ