ร่วมต้อนรับรองอธบดีกรมประมงและผู้ตรวจราชการกรม

 สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่


ร่วมต้อนรับรองอธบดีกรมประมงและผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ วันจันทร์ที่  15 พฤศจิกายน  2564  นายกานรัฐ เรืองโฉม หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการประมงรักษาราชการประมงจังหวัดกระบี่  พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัด          กรมประมง   ร่วมต้อนรับนายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมงและนายแสน ศรีงาม ผู้ตรวจราชการกรมประมง และคณะพร้อมร่วมประชุมให้ข้อมูลกับปลัดกระทรวงฯ เพื่อนำเสนอข้อมูลเพื่อใช้ในการประชุม กรอ. ระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้แทนภาคเอกชนกลุ่มจังหวัดภาคใต้อันดามันเพื่อเสนอโครงการพัฒนาการประมงในอ่างพังงาอย่างยั่งยืน วงเงิน 892 ล้านบาท และข้อมูลการเลี้ยงสาหร่ายขนนกและโครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนนกโดยนวัตกรรมใหม่ งบพัฒนาจังหวัดกระบี่ ปี 2565

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  แนะนำแก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเลซึ่งกรณี ข้อมูลสถานประกอบกิจการเกษตรกรฯ ที่ล...  166   ลงพื้นที่เพื่อต้อนรับ และเดินทางร่วมกับคณะผู้บริหารจากกรมประมง   139  ประชุมประจำเดือนสำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 1/2566   133  ติดตามพร้อมให้คำแนะนำในการพัฒนาแปลงการเรียนรู้    130  ขอแจ้งประชาสัมพันธ์รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเลเพื่อเพิ...  120  โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง (กิจกรรมสร้างความเข้มแข็ง กลุ่มการ...  115  โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง (กิจกรรมสร้างความเข้มแข็ง กลุ่มการ...  110  ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เขตพื้นที่จังหวัดกระบี...  107  ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเลระดับพื้นที่จังหวัดกระบี่   106  เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมขัง และคลื่นลมแรง   97


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่

     9/10 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ (หลังใหม่) ชั้น 1 ถนนอุตรกิจ  ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่  81000    sans@fisheries.go.th   075-611799   075-623951   แฟนเพจ