ร่วมต้อนรับรองอธบดีกรมประมงและผู้ตรวจราชการกรม

 สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่


ร่วมต้อนรับรองอธบดีกรมประมงและผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ วันจันทร์ที่  15 พฤศจิกายน  2564  นายกานรัฐ เรืองโฉม หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการประมงรักษาราชการประมงจังหวัดกระบี่  พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัด          กรมประมง   ร่วมต้อนรับนายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมงและนายแสน ศรีงาม ผู้ตรวจราชการกรมประมง และคณะพร้อมร่วมประชุมให้ข้อมูลกับปลัดกระทรวงฯ เพื่อนำเสนอข้อมูลเพื่อใช้ในการประชุม กรอ. ระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้แทนภาคเอกชนกลุ่มจังหวัดภาคใต้อันดามันเพื่อเสนอโครงการพัฒนาการประมงในอ่างพังงาอย่างยั่งยืน วงเงิน 892 ล้านบาท และข้อมูลการเลี้ยงสาหร่ายขนนกและโครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนนกโดยนวัตกรรมใหม่ งบพัฒนาจังหวัดกระบี่ ปี 2565

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่   326   เข้าร่วมประชุมคณะทำงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ภายใต้คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหว...  298  ให้องค์ความรู้ด้านการประมง และมอบปัจจัยการผลิตพันธ์ุปลานิล จำนวน 400 ตัว/ราย อาห...  290   ลงพื้นที่โครงการพัฒนาอาชีพสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประม...  285  เข้าร่วมสัมนาสร้างความตระหนักรู้ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ครั้งที่1 ประจำปีงบประมาณ...  270  ลงพื้นที่ อำเภอ คลองท่อม และอำเภอเกาะลันตาเพื่อให้องค์ความรู้ด้านการประมง    254  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มจระเข้เพื่อเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัย (การเฝ้าระวังการเลี...  246  ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับคณะทำงานโครงการขยายผลธนาคารปูม้า ณ กลุ่มธนาคารปูม้า (นางสา...  243   เข้าประชุมการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและหลักปรัชญาเศร...  232  ตรวจเยี่ยมฟาร์มจระเข้ของนายเฮ่ง แซ่ฮ้อ จำนวนจระเข้ 57 ตัว    213


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่

     9/10 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ (หลังใหม่) ชั้น 1 ถนนอุตรกิจ  ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่  81000    sans@fisheries.go.th   075-611799   075-623951   แฟนเพจ