ร่วมต้อนรับนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี

 สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่


ร่วมต้อนรับนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 นายกานรัฐ เรืองโฉม  หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมงรักษาราชการแทนประมงหวัดกระบี่ มอบหมายให้นางพรพิพล   เกื้อกากร ประมงอำเภอคลองท่อม ร่วมต้อนรับนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในงานวันที่อยู่อาศัยโลก ณ ชุมชนบ้านมั่นคงซอยโชคชัย เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่  และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำประกอบด้วยลูกพันธ์หอยชักตีน จำนวน 6,000 ตัว และแม่พันธุ์ปูขาว จำนวน 15 ตัวเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับพื้นที่

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่   295   เข้าร่วมประชุมคณะทำงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ภายใต้คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหว...  285   ลงพื้นที่โครงการพัฒนาอาชีพสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประม...  272  เข้าร่วมสัมนาสร้างความตระหนักรู้ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ครั้งที่1 ประจำปีงบประมาณ...  261  ให้องค์ความรู้ด้านการประมง และมอบปัจจัยการผลิตพันธ์ุปลานิล จำนวน 400 ตัว/ราย อาห...  258  ลงพื้นที่ อำเภอ คลองท่อม และอำเภอเกาะลันตาเพื่อให้องค์ความรู้ด้านการประมง    244  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มจระเข้เพื่อเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัย (การเฝ้าระวังการเลี...  232   ลงพื้นที่อำเภอเหนือคลอง   229  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระร...  222   ลงพื้นที่อำเภอเกาะลันตา   215


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่

     9/10 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ (หลังใหม่) ชั้น 1 ถนนอุตรกิจ  ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่  81000    sans@fisheries.go.th   075-611799   075-623951   แฟนเพจ