ร่วมต้อนรับนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี

 สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่

ร่วมต้อนรับนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี 

บทความ

 เผยเเพร่: 2021-11-16  |   ข่าววันที่: 2021-11-16 |  อ่าน: 136 ครั้ง
 

สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 นายกานรัฐ เรืองโฉม  หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมงรักษาราชการแทนประมงหวัดกระบี่ มอบหมายให้นางพรพิพล   เกื้อกากร ประมงอำเภอคลองท่อม ร่วมต้อนรับนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในงานวันที่อยู่อาศัยโลก ณ ชุมชนบ้านมั่นคงซอยโชคชัย เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่  และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำประกอบด้วยลูกพันธ์หอยชักตีน จำนวน 6,000 ตัว และแม่พันธุ์ปูขาว จำนวน 15 ตัวเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับพื้นที่

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชาสัมพันธ์กรมประมง “อาหารสัตว์น้ำ ที่ไม่จัดป็นอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ไม่ต้องขึ้นทะเบียน ตรวจสอบอย่างไร ”.. (242)   การขอหนังสือรับรองสถานท่ี่ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้ำชนิดที่ใกล้สูญพันธุ์จากธรรมชาติเพื่อการส่งออก.. (210)  ร่วมต้อนรับรองอธบดีกรมประมงและผู้ตรวจราชการกรม.. (151)  ร่วมต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ .. (149)  ร่วมปฏิบัติภารกิจศูนย์ดำรงธรรมส่วนหน้า ประจำจุด  (จุดหลัก) .. (139)  ร่วมต้อนรับนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี.. (136)  วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2564.. (132)  ร่วมต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ .. (129)  ประชุมเตรียมความพร้อมศูนย์ดำรงธรรม(ส่วนหน้า) ในการสนับสนุนภารกิจนายกรัฐมนตรีและคณะฯ.. (127)  ร่วมปฏิบัติภารกิจศูนย์ดำรงธรรมส่วนหน้า ประจำจุด (จุดหลัก).. (120)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่

     9/10 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ (หลังใหม่) ชั้น 1 ถนนอุตรกิจ  ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่  81000