ร่วมต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่


ร่วมต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่  วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 นายกานรัฐ เรืองโฉม  หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมงรักษาราชการแทนประมงหวัดกระบี่ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ ร่วมต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ และคณะ พร้อมร่วมจัดนิทรรศการผลิตภัณฑ์แปรรูปด้านการประมงของกลุ่มชาวประมงในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่ ม.1 ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่ โดยมีส่วนราชการต่างๆในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมให้การต้อนรับ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามในโครงการเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ำธรรมชาติ จำนวน ...  265   สรุปประมวลผลรายไตรมาส/รายปี ประจำเดือนธันวาคม 2564   255  ติดตามประเมินผลโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ปีงบประมาณ 2564 ของเกษตรกรที่...  209   ประชุมติดตามเร่งรัดกำกับ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ประจำเดือนธันวาคม 2564   207  ปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๋วยจำนวน 500,000 ตัว ณ หมู่ที่ 3 บ้านปากคลอง ตำบลเกาะกลาง อำเภ...  194   เรือประมงพาณิชย์จังหวัดกระบี่ได้เจอฝูงปลาลู่ทู   194   จัดประชุม คณะกรรมการเปรียบเทียบ ครั้งที่ 6/2564 จำนวน 1 คดี   193  ปล่อยลูกพันธุ์กุ้งแชบ๊วย จำนวน 500,000 ตัว ณ ท่าเทียบเรือบ้านบ่อท่อ ม.6 ต.อ่าวลึ...  192  ประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชนประมง (กิจกรรมพัฒนาอาชี...  187  แนวทางการปฏิบัติการเลี้ยงสัตว์น้ำในช่วงฤดูแล้ง   181

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่

     9/10 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ (หลังใหม่) ชั้น 1 ถนนอุตรกิจ  ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่  81000    sans@fisheries.go.th   075-611799   075-623951   แฟนเพจ