ประชุมเตรียมความพร้อมศูนย์ดำรงธรรม(ส่วนหน้า) ในการสนับสนุนภารกิจนายกรัฐมนตรีและคณะฯ

 สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่


ประชุมเตรียมความพร้อมศูนย์ดำรงธรรม(ส่วนหน้า) ในการสนับสนุนภารกิจนายกรัฐมนตรีและคณะฯ สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 ดร.เสกสกล อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมศูนย์ดำรงธรรม(ส่วนหน้า) ในการสนับสนุนภารกิจนายกรัฐมนตรีและคณะฯ ณ ห้องประชุมปลายพระยา ศาลากลางจังหวัดกระบี่ โดยมีนายกานรัฐ เรืองโฉม รักษาราชการแทนประมงหวัดกระบี่ เข้าร่วมประชุมแทนอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยนางจีรวรรณ์ ศรีทองชื่น เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน สรุป มีข้อสั่งการศูนย์ดำรงธรรม (ส่วนหน้า) ให้เจ้าหน้าที่ประจำจุดปฏิบัติดังนี้
วันที่ 15 พ.ย. 2564 พร้อมกัน เวลา 8.00 น. ทั้ง 2 จุด
1. ณ ศาลาเอนกประสงค์ โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำเสีย เทศบาลเมืองกระบี่
2. ณ ลานกีฬา (สนามวอลเลย์บอล) บ้านพักรับรองภายในอุทยานหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี
วันที่ 16 พ.ย. 2564 พร้อมกัน เวลา 7.00 น. ณ อาคารศาลาประชาคมหมู่ที่ 3 บ้านเกาะกวาง ต.หนองทะเล อ.เมือง
สำหรับข้อเรียกร้องด้านปัญหาประมง ทั้ง 6 กลุ่มจังหวัดอันดามัน ไม่มีความเคลื่อนไหวที่จะเข้ามายื่น ณ ศูนย์ดำรงธรรม (ส่วนหน้า) ที่ตั้งไว้ หากมี ขอให้ส่วนราชการรับเรื่องหรือแก้ไขก่อน แต่ถ้าต้องการมายื่นให้ประสานกับกลุ่มที่จะมายื่น และนัดหมายเวลาในการยื่นให้มายื่นที่จุดที่ตั้งไว้ข้างต้น และให้แจ้งด้วยว่ามายื่นเรื่องอะไรเพื่อที่เจ้าหน้าที่ประจำจุดจะได้เตรียมข้อมูลและแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  แนะนำแก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเลซึ่งกรณี ข้อมูลสถานประกอบกิจการเกษตรกรฯ ที่ล...  167   ประชุมประจำเดือนสำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 1/2566   134  ติดตามพร้อมให้คำแนะนำในการพัฒนาแปลงการเรียนรู้    133  ขอแจ้งประชาสัมพันธ์รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเลเพื่อเพิ...  120  โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง (กิจกรรมสร้างความเข้มแข็ง กลุ่มการ...  115  โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง (กิจกรรมสร้างความเข้มแข็ง กลุ่มการ...  111  ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเลระดับพื้นที่จังหวัดกระบี่   108  ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เขตพื้นที่จังหวัดกระบี...  107  เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมขัง และคลื่นลมแรง   97  งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ครั้งที่ 6 ประจำปี...  94


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่

     9/10 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ (หลังใหม่) ชั้น 1 ถนนอุตรกิจ  ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่  81000    sans@fisheries.go.th   075-611799   075-623951   แฟนเพจ