ติดตามและสนับสนุนป้าย Fisherman Shop พื้นที่อำเภอปราณบุรี

 สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์


ติดตามและสนับสนุนป้าย Fisherman Shop พื้นที่อำเภอปราณบุรี วันที่ 26 สิงหาคม 2565
เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพประมง สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงพื้นที่อำเภอปราณบุรี เพื่อเข้าเยี่ยมติดตาม และสนับสนุนป้าย Fisherman Shop @ prachuap Khiri khan ณ “ร้านน้องหญิง” ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ และการติดต่อประสานงานในเรื่องต่างๆ  จาก คุณนิตยา กลิ่นอยู่ ที่ปรึกษากรมประมง ด้านการมีส่วนร่วม ทั้งนี้ได้ดำเนินการเพื่อยื่นคำขอการรับรองภายใต้สัญลักษณ์ประมงธงเขียว เพื่อให้ได้สินค้ามีคุณภาพ สดสะอาด ได้มาตรฐานปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพื่อเตรียมความพร้อมในการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างจังหวัดต่อไป โดยเมื่อช่วงวันที่ 19-23 สิงหาคม 2565 ได้นำร่องการเชื่อมโยงกับร้าน Fisherman Shop@Ratchaburi  โดย สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี เป็นแห่งแรก  และจะดำเนินการในจังหวัดภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไป ตามนโยบาย ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการกระจายสินค้า และเชื่อมโยงตลาด ให้ผู้บริโภคที่สนใจในสินค้าทางด้านประมง สามารถเข้าถึง และร่วมอุดหนุนสินค้าได้สะดวกยิ่งขึ้น

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงอำเภอปราณบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและปราบปรามป...  137   ประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าเยี่ยมชมร้านค้า ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนประมงและการ...  132  ติดตามและสนับสนุนป้าย Fisherman Shop พื้นที่อำเภอปราณบุรี    101  ติดตามแหล่งผลิตสินค้าแปรรูปประมงพื้นบ้าน อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์   92  ติดตามและถอดบทเรียนเกษตรกรกิจกรรมพัฒนาและยกระดับศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ...  87  ติดตามและถอดบทเรียนเกษตรกร ในกิจกรรมพัฒนาและยกระดับศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิ...  83  ติดตามข้อมูลผลผลิตของเกษตรกรในโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค...  80  ราคากุ้งขาวแวนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2...  50  เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ลงพื้นที่อำเภอปราณบุรี เพื่อตรวจเย...  50  ประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในกิจ...  49


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

     สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งอยู่เลขที่ 193/1 ถนนปิ่นอนุสรณ์ ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 77000 Email : fpo_prachuap@fisheries.go.th, dof.prachuap01@gmail.com      fpo_prachuap@fisheries.go.th   032-602010   032-603608   แฟนเพจ