กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพประมง พร้อมด้วยประมงอำเภอกุยบุรีและประมงอำเภอสามร้อยยอด จัดประชุมเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ปี 65 แปลงชมรมผู้เลี้ยงปลาทะเลประจวบคีรีขันธ์

 สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์


กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพประมง พร้อมด้วยประมงอำเภอกุยบุรีและประมงอำเภอสามร้อยยอด จัดประชุมเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ปี 65 แปลงชมรมผู้เลี้ยงปลาทะเลประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 20 พฤษภาคม 2565

นายนพพร สิทธิเกษมกิจ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพประมง รักษาราชการแทน ประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมาย นางสาวปารณีย์ กิ่งชา นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมด้วย นางภัสรมณฑ์ ขุนศิริยะ ประมงอำเภอกุยบุรี นางกัญจนี พรหมจินดา ประมงอำเภอสามร้อยยอด นายสุริยา พันธ์แก้ว เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน นายอังกูร สมบูรณ์รัตน์ นักวิชาการประมง และนางวาริศา ล้อมน้อย เจ้าหน้าที่วิเคราะนโยบายและแผน ร่วมจัดประชุมเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ปี 65 แปลงชมรมผู้เลี้ยงปลาทะเลประจวบคีรีขันธ์ ณ แพสมศักดิ์ปลากะพง หมู่ที่ 9 ต.กุยเหนือ อ.กุยบุรี โดยสาระสำคัญในการพิจารณาสถานะสมาชิก ติดตามความก้าวหน้าผลผลิต การตลาด และรับฟังข้อเสนอแนะ ปัญอุปสรรคในการดำเนินงาน โดยเกษตรกรได้นำเสนอเพิ่มเติมความต้องการในการพัฒนาสินค้าในรูปแบบปลาตัดแต่ง และองค์ความรู้ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้สินค้าตอบโจทย์ผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประมงอำเภอบางสะพาน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่นโครงการเพื่อการพัฒนาชุมชนอ...  169   นายนพพร สิทธิเกษมกิจ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง เข้าร่วมประชุมคณะ...  158  นางภัสรมณฑ์ ขุนศิริยะ ประมงอำเภอกุยบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน...  131  นายบุญเลิศ ลบถม หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานประ...  125  ประมงอำเภอสามร้อยยอด ร่วมสำรวจแปลงเลี้ยงหอยแมลงภู่   117  กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการขายทอดตลาดสัตว์น้ำที่พนักงา...  111  นายมานพ หนูสอน ผู้ตรวจราชการกรมประมง เขต 4 ลงพื้นที่ อ.สามร้อยยอด เพื่อติดตามการ...  111  เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงอำเภอปราณบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและปราบปรามป...  111  รัฐบาลพร้อมเปิดโอกาส และเสริมศักยภาพภาคการประมงพื้นที่เพชรสมุทรคีรี ให้เป็นครัวอ...  103  ว่าที่ร้อยตรีสมนึก พรหมศร ประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ต้อนรับนายอลงกรณ์ พลบุตร ท...  103


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

     สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งอยู่เลขที่ 193/1 ถนนปิ่นอนุสรณ์ ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 77000 Email : fpo_prachuap@fisheries.go.th, dof.prachuap01@gmail.com      fpo_prachuap@fisheries.go.th   032-602010   032-603608   แฟนเพจ