กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพประมงจัดการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเลระดับพื้นที่ ครั้งที่ 1 ผ่านระบบทางไกลออนไลน์ (Line Meeting)

 สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์


กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพประมงจัดการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเลระดับพื้นที่ ครั้งที่ 1 ผ่านระบบทางไกลออนไลน์ (Line Meeting) เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น.

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพประมง สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเลระดับพื้นที่ ครั้งที่ 1 ผ่านระบบทางไกลออนไลน์ (Line Meeting) โดยมี นายนพพร สิทธิเกษมกิจ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพประมง รักษาราชการแทนประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์ ผู้แทนกลุ่มเกษตรกร ผู้แทนสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย และผู้แทนสมาคมการค้าปัจจัยการผลิตสัตว์น้ำไทย ร่วมกันนำเสนอข้อมูล และให้ข้อคิดเห็นถึงแนวทางในการเพิ่มผลิต รวมทั้ง รายงานสถานการณ์ด้านการผลิต โรคระบาด และปัจจัยการผลิต เพื่อรองรับนโยบายเพิ่มผลผลิตกุ้งทะเลของจังหวัดให้ได้มากกว่า 29,400 ตัน ภายในปี 2566

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงอำเภอหัวหิน วันที่ 19 เมษายน 2565   217   ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 12 เมษายน 2565   189  กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพประมง และเจ้าหน้าที่กรมประมงร่วมให้การต้อนรับและอำนวยค...  182  กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพประมงจัดการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเล...  172  ประมงอำเภอบางสะพาน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ   171  ระบบสั่งจองสินค้าสัตว์น้ำ (Fisheries Shop 1.0)   169  ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงอำเภอบางสะพานน้อย วันที่ 19 เมษายน 2565   155  หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ร่วมประชุมพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสพ...  146  กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพประมง จัดประชุมให้คำแนะนำด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเกษต...  142  ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงอำเภอบางสะพานน้อย วันที่ 25เมษายน 2565   133


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

     สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งอยู่เลขที่ 193/1 ถนนปิ่นอนุสรณ์ ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 77000 Email : fpo_prachuap@fisheries.go.th, dof.prachuap01@gmail.com      fpo_prachuap@fisheries.go.th   032-602010   032-603608   แฟนเพจ