ประชาสัมพันธ์การบริโภคสัตว์น้ำอย่างไรให้ปลอดภัยจากโควิด-19

 สำนักงานประมงจังหวัดตาก


ประชาสัมพันธ์การบริโภคสัตว์น้ำอย่างไรให้ปลอดภัยจากโควิด-19                      ตามที่ประเทศไทยได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รอบใหม่ ซึ่งแหล่งแพร่กระจายโรคมาจากตลาดกุ้งในจังหวัดสมุทรสาคร และได้ขยายวงกว้างไปยังพื้นที่อื่นๆ สร้างความตื่นตระหนกให้กับพี่น้องประชาชนถึงความปลอดภัยและสุขอนามัยในการบริโรคสัตว์น้ำ อีกทั้งยังกระทบต่อการจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำรวมถึงการประกอบอาชีพของชาวประมงและผู้ประกอบการเป็นอย่างมาก นั้น

                    ในการนี้ สำนักงานประมงจังหวัดตากขอประชาสัมพันธ์ในการบริโภคสัตว์น้ำอย่างปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคสัตว์น้ำ ผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ชาวประมง ร้านจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำ ตลาดจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำ ตลอดจนผู้ประกอบการด้านประมง ให้ปลอดภัยจากเชื้อไวรัส และเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติของผู้ประกอบการทุกภาคส่วน รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดจากไฟล์เอกสารด้านล่าง  

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  “งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่...  205   ปฏิบัติงานโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในลำห้วยทีหม่อโกร บ้านเลตองคุ   196  “การประชาสัมพันธ์การจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทาง Fisheries Shop อ.บ้านตาก”    176  ประชุมสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ตามพระราชกระแสรับสั่งของสมเด...  162  ร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ครั้งที่ 2   127  ประชาสัมพันธ์ "ฤดูน้ำแดง" ปี 2565    123  เตรียมการสำหรับผู้ที่เลี้ยงหรือมีไว้ครอบครอง "ปลาช่อนอเมซอน"   122  สำรวจพื้นที่เพื่อกำหนดเขตพื้นที่กิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะ...  110  ตรวจสอบและติดตามร้านค้าปัจจัยการผลิตในพื้นที่อำเภอสามเงา จังหวัดตาก   108  ออกตรวจควบคุมฟาร์มเลี้ยงจระเข้ ในเขตพื้นที่อำเภอพบพระ จังหวัดตาก จำนวน 1 ฟาร์ม   99


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดตาก

     สำนักงานประมงจังหวัดตาก ถนนมหาดไทยบำรุง ตำบลหนองหลวง อำเภอเมือง จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63000    takfisheries@gmail.com   0-5551-5616   0-5551-1019   แฟนเพจ