ประชาสัมพันธ์การบริโภคสัตว์น้ำอย่างไรให้ปลอดภัยจากโควิด-19

 สำนักงานประมงจังหวัดตาก

ประชาสัมพันธ์การบริโภคสัตว์น้ำอย่างไรให้ปลอดภัยจากโควิด-19 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-03-04  |   ข่าววันที่: 2021-03-04 |  อ่าน: 86 ครั้ง
 

                     ตามที่ประเทศไทยได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รอบใหม่ ซึ่งแหล่งแพร่กระจายโรคมาจากตลาดกุ้งในจังหวัดสมุทรสาคร และได้ขยายวงกว้างไปยังพื้นที่อื่นๆ สร้างความตื่นตระหนกให้กับพี่น้องประชาชนถึงความปลอดภัยและสุขอนามัยในการบริโรคสัตว์น้ำ อีกทั้งยังกระทบต่อการจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำรวมถึงการประกอบอาชีพของชาวประมงและผู้ประกอบการเป็นอย่างมาก นั้น

                    ในการนี้ สำนักงานประมงจังหวัดตากขอประชาสัมพันธ์ในการบริโภคสัตว์น้ำอย่างปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคสัตว์น้ำ ผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ชาวประมง ร้านจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำ ตลาดจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำ ตลอดจนผู้ประกอบการด้านประมง ให้ปลอดภัยจากเชื้อไวรัส และเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติของผู้ประกอบการทุกภาคส่วน รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดจากไฟล์เอกสารด้านล่าง  


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประชาสัมพันธ์การประกวดปลากัดงานตากสินมหาราชานุสรณ์จังหวัดตาก ประจำปี 2562-2563.. (529)  ปลาหน้าวัด/ที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำจังหวัดตาก.. (480) ฐานข้อมูลด้านการประมงจังหวัดตาก.. (463) ข้อมูลแหล่งน้ำในจังหวัดตาก.. (408) การให้บริการรับเรื่องอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อโควิด 19(COVID19).. (407) ปลาประจำจังหวัด.. (399) ข้อปฏิบัติในการทำการประมงในช่วงเวลาเคอร์ฟิว.. (375) มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 (COVID-19).. (364) ผังอัตรากำลัง.. (358) ฤดูน้ำแดง ในพื้นที่จังหวัดตาก พ.ศ. 2563.. (352) การประกวดปลากัดสวยงาม.. (300) ผู้ขึ้นทะเบียน ทบ.1-3 จังหวัดตาก.. (295) โครงสร้างองค์กร.. (287) ประวัติความเป็นมา.. (273) ภารกิจ/อำนาจหน้าที่.. (271) การเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชังจังหวัดตาก.. (268) พิธีมอบรางวัลการประกวดปลากัดสวยงาม.. (266) กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน.. (255) โครงการพระราชดำริฯ จังหวัดตาก.. (247) BannerDofTak.. (242)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดตาก

     สำนักงานประมงจังหวัดตาก ถนนมหาดไทยบำรุง ตำบลหนองหลวง อำเภอเมือง จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63000