ประชาสัมพันธ์การบริโภคสัตว์น้ำอย่างไรให้ปลอดภัยจากโควิด-19

 สำนักงานประมงจังหวัดตาก

ประชาสัมพันธ์การบริโภคสัตว์น้ำอย่างไรให้ปลอดภัยจากโควิด-19 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-03-04  |   ข่าววันที่: 2021-03-04 |  อ่าน: 314 ครั้ง
 

                     ตามที่ประเทศไทยได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รอบใหม่ ซึ่งแหล่งแพร่กระจายโรคมาจากตลาดกุ้งในจังหวัดสมุทรสาคร และได้ขยายวงกว้างไปยังพื้นที่อื่นๆ สร้างความตื่นตระหนกให้กับพี่น้องประชาชนถึงความปลอดภัยและสุขอนามัยในการบริโรคสัตว์น้ำ อีกทั้งยังกระทบต่อการจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำรวมถึงการประกอบอาชีพของชาวประมงและผู้ประกอบการเป็นอย่างมาก นั้น

                    ในการนี้ สำนักงานประมงจังหวัดตากขอประชาสัมพันธ์ในการบริโภคสัตว์น้ำอย่างปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคสัตว์น้ำ ผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ชาวประมง ร้านจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำ ตลาดจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำ ตลอดจนผู้ประกอบการด้านประมง ให้ปลอดภัยจากเชื้อไวรัส และเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติของผู้ประกอบการทุกภาคส่วน รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดจากไฟล์เอกสารด้านล่าง  

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน และกำหนดวั... (333)   ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ความรู้ ความสามารถ ทั... (203)  ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราช... (191)  “การส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการสนับสนุนด้านการประมง ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐา... (182)  การจัดการทรัพยาการประมงอย่างมีส่วนร่วม   (140)  ประชาสัมพันธ์โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้และผู้ป... (132)  ส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบใช้น้ำน้อย   (117)  ออกตรวจสอบและติดตามการทำประมงที่หลากหลาย ตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่ง... (105)  สำรวจการทำการประมงในแหล่งน้ำ อำเภอแม่สอด และออกตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงจระเข้ใ... (102)  เข้าร่วมประชุมเพื่อกำหนดมาตรการในการจับปลาบึกในเขื่อนภูมิพล ณ ห้องประชุมสายชล อา... (102)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดตาก

     สำนักงานประมงจังหวัดตาก ถนนมหาดไทยบำรุง ตำบลหนองหลวง อำเภอเมือง จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63000