ประชาสัมพันธ์การบริโภคสัตว์น้ำอย่างไรให้ปลอดภัยจากโควิด-19

 สำนักงานประมงจังหวัดตาก


ประชาสัมพันธ์การบริโภคสัตว์น้ำอย่างไรให้ปลอดภัยจากโควิด-19                      ตามที่ประเทศไทยได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รอบใหม่ ซึ่งแหล่งแพร่กระจายโรคมาจากตลาดกุ้งในจังหวัดสมุทรสาคร และได้ขยายวงกว้างไปยังพื้นที่อื่นๆ สร้างความตื่นตระหนกให้กับพี่น้องประชาชนถึงความปลอดภัยและสุขอนามัยในการบริโรคสัตว์น้ำ อีกทั้งยังกระทบต่อการจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำรวมถึงการประกอบอาชีพของชาวประมงและผู้ประกอบการเป็นอย่างมาก นั้น

                    ในการนี้ สำนักงานประมงจังหวัดตากขอประชาสัมพันธ์ในการบริโภคสัตว์น้ำอย่างปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคสัตว์น้ำ ผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ชาวประมง ร้านจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำ ตลาดจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำ ตลอดจนผู้ประกอบการด้านประมง ให้ปลอดภัยจากเชื้อไวรัส และเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติของผู้ประกอบการทุกภาคส่วน รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดจากไฟล์เอกสารด้านล่าง  

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชุมถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมงและส่งมอบปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรโครงการศูนย...  172   ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณ...  170  ฝึกอบรมคณะกรรมการประมงโรงเรียน พื้นที่ อำเภอท่าสองยาง และอำเภอแม่ระมาด จังหวัดต...  135  ประชุมติดตามการจัดงาน “วันดินโลก ปี 2565” และเตรียมจัดงาน “งานตากสินมหาราชนุสรณ...  110  ติดตามงานโครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสม...  105  ประชุมถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมงและส่งมอบปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรโครงการศูนย...  96  ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการตามนโยบายกระทรวงฯ   91  งานวันดินโลก ปี 2565 (World Soil Day 2022)    89  ปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แหล่งน้ำ “น้ำตกธารารักษ์”   83  ประชุมเตรียมรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบ...  82


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดตาก

     สำนักงานประมงจังหวัดตาก ถนนมหาดไทยบำรุง ตำบลหนองหลวง อำเภอเมือง จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63000    takfisheries@gmail.com   0-5551-5616   0-5551-1019   แฟนเพจ