ตรวจเยี่ยมสำนักงานประมงอำเภอสามเงา

 สำนักงานประมงจังหวัดตาก


ตรวจเยี่ยมสำนักงานประมงอำเภอสามเงา วันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 นายอนันต์ สุนทร ประมงจังหวัดตาก พร้อมด้วยนางสาวจิราพันธ์ ใจรักษ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ได้เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานประมงอำเภอสามเงาและสภาพบ้านพักราชการ โดยมี นายสิทธินนท์ พึ่งวงษ์เขียน ประมงอำเภอสามเงาให้การต้อนรับ และเยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล พร้อมทั้งเยี่ยมเยือนเกษตรกรเจ้าของศูนย์เครือข่ายด้านการประมง (น.ส.ปริณดา โอจันทร์) ในพื้นที่ หมู่ที่ 7 ต.วังหมัน อ.สามเงา พร้อมได้ให้คำแนะนำในการเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้งให้กับเกษตรกร โดยเกษตรกรให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  "การส่งเสริมสินค้าประมงเพื่อการบริโภคที่จำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ของกรมประมงให้ไ...  197   แนวทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามมาตรการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง   186  แนวทางปฏิบัติสำหรับร้านค้าปัจจัยการผลิตด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ   163  “ร่วมเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช...  146  “ติดตามงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ในพื้นที่ อ.อุ้มผาง”    134  "ร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวและสร้างแหล่งอาหารของชุมชน"   121  "ออกให้บริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ปี 2565"   115  แจ้งเตือนเกษตรกรเตรียมรับสถานการณ์ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2565 และโรคสัตว์น้ำที่ควรเฝ้า...  113  “ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ติดตามโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ อ.บ้...  112  ส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมอาชีพประมง   111

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดตาก

     สำนักงานประมงจังหวัดตาก ถนนมหาดไทยบำรุง ตำบลหนองหลวง อำเภอเมือง จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63000    takfisheries@gmail.com   0-5551-5616   0-5551-1019   แฟนเพจ