ข่าวกิจกรรม สำนักงานประมงจังหวัดตาก

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประชาสัมพันธ์การประกวดปลากัดงานตากสินมหาราชานุสรณ์จังหวัดตาก ประจำปี 2562-2563.. (316)  ข้อปฏิบัติในการทำการประมงในช่วงเวลาเคอร์ฟิว.. (218) การให้บริการรับเรื่องอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อโควิด 19(COVID19).. (197) BannerDofTak.. (144) ข้อมูลแหล่งน้ำในจังหวัดตาก.. (123) การประกวดปลากัดสวยงาม.. (112) ฐานข้อมูลด้านการประมงจังหวัดตาก.. (111) ฤดูน้ำแดง ในพื้นที่จังหวัดตาก พ.ศ. 2563.. (110) ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง ให้งดเว้นการจับสัตว์น้ำในวันประมงแห่งชาติ.. (109) ปลาประจำจังหวัด.. (105) เปิดงานตลาดสินค้าเกษตรที่สูง.. (103) พิธีมอบรางวัลการประกวดปลากัดสวยงาม.. (102) กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน.. (100) ผู้ขึ้นทะเบียน ทบ.1-3 จังหวัดตาก.. (100) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2562.. (95) การเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชังจังหวัดตาก.. (91) ประมงอาสาจังหวัดตาก.. (87) มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 (COVID-19).. (86) โครงการพระราชดำริฯ จังหวัดตาก.. (83) ประมงจังหวัดตากเยี่ยมกลุ่มคนรักปลากัดจังหวัดตาก.. (80)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดตาก

     สำนักงานประมงจังหวัดตาก ถนนมหาดไทยบำรุง ตำบลหนองหลวง อำเภอเมือง จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63000