ข่าวกิจกรรม สำนักงานประมงจังหวัดตาก

พิธีเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน แห่งที่ ๒...

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2019-11-04  |   ข่าววันที่: 2019-10-30  |  9 ครั้งกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน...

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2019-10-17  |   ข่าววันที่: 2019-10-17  |  26 ครั้ง


 

พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2562...

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2019-09-18  |   ข่าววันที่: 2019-09-17  |  40 ครั้ง
ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงาม...

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2019-08-27  |   ข่าววันที่: 2019-08-26  |  43 ครั้ง  •  Hit 20 อันดับ
  • แนวทางการปฏิบัติการเลี้ยงสัตว์น้ำในช่วงฤดูแล้ง.. (184)  เปิดบ่อตกปลาโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำ.. (136) เปิดบ่อจับปลาโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง ณ หนองน้ำบ้านนาตาโพ หมู่4 ตำบลวังจันทร์ อำเภอสามเงา จังหวัดตาก.. (109) คู่มือขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง .. (101) ประชุมประจำเดือนสำนักงานประมงจังหวัดตาก.. (95) ประมงจังหวัดตากตรวจเยี่ยมเกษตรกรศูนย์เครือข่ายด้านการประมงอำเภอเมืองตากและบ้านตาก.. (87) ข้อมูลแหล่งน้ำในจังหวัดตาก.. (70) ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต 17 และประมงจังหวัดตากเข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ .. (68) โครงการอบรมหลักสูตรกลาง การปรับเปลี่ยนแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่.. (67) ร่วมติดตามงานโครงการพัฒนาระบบกสิกรรมด้วยศาสตร์พระราชา ลุ่มน้ำปิง .. (60) ประวัติความเป็นมา.. (58) ข้อมูลองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น.. (58) งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field Day) อำเภอแม่สอด.. (57) กลุ่มส่งเสริมส่งมอบปัจจัยด้านการประมง ภายใต้โครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนฯ.. (57) ประมงจังหวัดตากร่วมพิธีฉลองการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา.. (56) พิธีเปิดวันรณรงค์การเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนาฯ ประจำปี 2562.. (56) ปลาประจำจังหวัด.. (53) โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์หนองหลวง.. (50) กิจกรรมจิตอาสาโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ .. (50) โครงสร้างองค์กร.. (50)

    Copyright © 2016-2019 สำนักงานประมงจังหวัดตาก

     สำนักงานประมงจังหวัดตาก ถนนมหาดไทยบำรุง ตำบลหนองหลวง อำเภอเมือง จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63000