ข่าวกิจกรรม สำนักงานประมงจังหวัดตาก

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประชาสัมพันธ์การประกวดปลากัดงานตากสินมหาราชานุสรณ์จังหวัดตาก ประจำปี 2562-2563.. (448)  ปลาหน้าวัด/ที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำจังหวัดตาก.. (351) การให้บริการรับเรื่องอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อโควิด 19(COVID19).. (305) ข้อปฏิบัติในการทำการประมงในช่วงเวลาเคอร์ฟิว.. (303) ข้อมูลแหล่งน้ำในจังหวัดตาก.. (249) ฤดูน้ำแดง ในพื้นที่จังหวัดตาก พ.ศ. 2563.. (244) ฐานข้อมูลด้านการประมงจังหวัดตาก.. (229) ผังอัตรากำลัง.. (216) การประกวดปลากัดสวยงาม.. (195) ผู้ขึ้นทะเบียน ทบ.1-3 จังหวัดตาก.. (192) BannerDofTak.. (191) ปลาประจำจังหวัด.. (187) มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 (COVID-19).. (185) ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง ให้งดเว้นการจับสัตว์น้ำในวันประมงแห่งชาติ.. (182) ประวัติความเป็นมา.. (181) กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน.. (180) การเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชังจังหวัดตาก.. (180) พิธีมอบรางวัลการประกวดปลากัดสวยงาม.. (172) โครงสร้างองค์กร.. (171) ภารกิจ/อำนาจหน้าที่.. (168)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดตาก

     สำนักงานประมงจังหวัดตาก ถนนมหาดไทยบำรุง ตำบลหนองหลวง อำเภอเมือง จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63000