ประวัติความเป็นมา 

 ข้อมูลองค์กร  ประวัติความเป็นมา


 

          สำนักงานประมงจังหวัดตาก ได้เปิดทำการเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2508 ณ ศาลากลางจังหวัดตาก ต่อมาเมื่อเดือน กรกฎาคม 2537 ได้ย้ายที่ทำการจากศาลากลางจังหวัดตากมาอยู่ตรงข้ามที่ทำการไปรณีย์จังหวัดตาก ณ บริเวณถนนมหาดไทยบำรุง ตำบลหนองหลวง อำเภอเมืองตาก เยื้องกับที่ว่าการอำเภอเมืองตาก

        โดยได้เปิดทำการในปี พ.ศ. 2508 โดยมีนายสุชาติ สัจจชลพันธ์ ดำรงตำแหน่งประมงจังหวัดตาก เป็นคนแรก และปัจจุบันมีนางสาวจิราพันธ์ ใจรักษ์ เจ้าพนักงานประมงอาวุโส รักษาราชการแทนประมงจังหวัดตาก  

         โทร  : 0-5551-5616

         โทรสาร : 0-5551-1019

         E-mail address : takfisheries@gmail.com