เยี่ยมเยือนผู้เลี้ยงปลาในกระชังเชิงพาณิชย์ และเกษตรกรศูนย์เครือข่ายด้านการประมง

 สำนักงานประมงจังหวัดตาก


เยี่ยมเยือนผู้เลี้ยงปลาในกระชังเชิงพาณิชย์ และเกษตรกรศูนย์เครือข่ายด้านการประมง วันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 นายอนันต์ สุนทร ประมงจังหวัดตาก พร้อมด้วยนางสาวจิราพันธ์ ใจรักษ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง นายพิเชษฐ แก้วเขียว ประมงอำเภอเมืองตาก ได้เข้าเยี่ยมเยือนและติดตามสถานการณ์ภัยแล้งของผู้เลี้ยงปลาในกระชังเชิงพาณิชย์ ในพื้นที่ ต.วังหิน อ.เมืองตาก และเยี่ยมเยือนเกษตรกรเจ้าของศูนย์เครือข่ายด้านการประมง ในพื้นที่ ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก พร้อมได้ให้คำแนะนำในการเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้งให้กับเกษตรกร โดยเกษตรกรให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  "การส่งเสริมสินค้าประมงเพื่อการบริโภคที่จำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ของกรมประมงให้ไ...  249   “ติดตามงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ในพื้นที่ อ.อุ้มผาง”    207  “ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ติดตามโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ อ.บ้...  177  "ออกให้บริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ปี 2565"   160  “งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่...  153  "ร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวและสร้างแหล่งอาหารของชุมชน"   146  แจ้งเตือนเกษตรกรเตรียมรับสถานการณ์ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2565 และโรคสัตว์น้ำที่ควรเฝ้า...  141  “การประชาสัมพันธ์การจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทาง Fisheries Shop อ.บ้านตาก”    125  ปฏิบัติงานโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในลำห้วยทีหม่อโกร บ้านเลตองคุ   112  ประชุมสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ตามพระราชกระแสรับสั่งของสมเด...  108


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดตาก

     สำนักงานประมงจังหวัดตาก ถนนมหาดไทยบำรุง ตำบลหนองหลวง อำเภอเมือง จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63000    takfisheries@gmail.com   0-5551-5616   0-5551-1019   แฟนเพจ