ประชุมพบปะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตาก เขต 3

 สำนักงานประมงจังหวัดตาก


ประชุมพบปะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตาก เขต 3 วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 นายอนันต์ สุนทร ประมงจังหวัดตาก พร้อมด้วย นายจีรศักดิ์ สมทรง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก         นายกิตติพัทธ์ แก้วใส หัวหน้าด่านตรวจประมงตาก นายบุญทอม ชุติฤทธิชัย หัวหน้าหน่วยบูรณะแหล่งน้ำเพื่อการประมงตาก น.ส.จิราพันธ์ ใจรักษ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง นายวิชยุตม์ แก้วฟองคำ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง นางฉัตรชบา พาหา หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ นายสุริยา อั๋งสกุล ประมงอำเภอแม่สอด และนายเอกรัตน์ ท่อนแก้ว ประมงอำเภอบ้านตาก ได้เข้าพบปะกับนายภาคภูมิ บูลย์ประมุข สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังประชารัฐ เขต 3 ณ ด่านตรวจประมงตาก เพื่อประชุมปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาด้านการประมงในพื้นที่จังหวัดตาก

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  "การส่งเสริมสินค้าประมงเพื่อการบริโภคที่จำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ของกรมประมงให้ไ...  197   แนวทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามมาตรการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง   186  แนวทางปฏิบัติสำหรับร้านค้าปัจจัยการผลิตด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ   163  “ร่วมเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช...  146  “ติดตามงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ในพื้นที่ อ.อุ้มผาง”    134  "ร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวและสร้างแหล่งอาหารของชุมชน"   121  "ออกให้บริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ปี 2565"   115  แจ้งเตือนเกษตรกรเตรียมรับสถานการณ์ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2565 และโรคสัตว์น้ำที่ควรเฝ้า...  113  “ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ติดตามโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ อ.บ้...  112  ส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมอาชีพประมง   111

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดตาก

     สำนักงานประมงจังหวัดตาก ถนนมหาดไทยบำรุง ตำบลหนองหลวง อำเภอเมือง จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63000    takfisheries@gmail.com   0-5551-5616   0-5551-1019   แฟนเพจ