ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานประมงจังหวัดตาก

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประชาสัมพันธ์การประกวดปลากัดงานตากสินมหาราชานุสรณ์จังหวัดตาก ประจำปี 2562-2563.. (319)  ข้อปฏิบัติในการทำการประมงในช่วงเวลาเคอร์ฟิว.. (221) การให้บริการรับเรื่องอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อโควิด 19(COVID19).. (200) BannerDofTak.. (144) ข้อมูลแหล่งน้ำในจังหวัดตาก.. (126) ฤดูน้ำแดง ในพื้นที่จังหวัดตาก พ.ศ. 2563.. (117) ฐานข้อมูลด้านการประมงจังหวัดตาก.. (113) การประกวดปลากัดสวยงาม.. (113) ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง ให้งดเว้นการจับสัตว์น้ำในวันประมงแห่งชาติ.. (109) ปลาประจำจังหวัด.. (108) กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน.. (104) เปิดงานตลาดสินค้าเกษตรที่สูง.. (104) พิธีมอบรางวัลการประกวดปลากัดสวยงาม.. (102) ผู้ขึ้นทะเบียน ทบ.1-3 จังหวัดตาก.. (102) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2562.. (96) การเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชังจังหวัดตาก.. (93) ประมงอาสาจังหวัดตาก.. (89) มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 (COVID-19).. (87) โครงการพระราชดำริฯ จังหวัดตาก.. (85) ประมงจังหวัดตากเยี่ยมกลุ่มคนรักปลากัดจังหวัดตาก.. (81)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดตาก

     สำนักงานประมงจังหวัดตาก ถนนมหาดไทยบำรุง ตำบลหนองหลวง อำเภอเมือง จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63000