ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานประมงจังหวัดตาก

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประชาสัมพันธ์การประกวดปลากัดงานตากสินมหาราชานุสรณ์จังหวัดตาก ประจำปี 2562-2563.. (416)  ปลาหน้าวัด/ที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำจังหวัดตาก.. (328) การให้บริการรับเรื่องอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อโควิด 19(COVID19).. (286) ข้อปฏิบัติในการทำการประมงในช่วงเวลาเคอร์ฟิว.. (285) ฤดูน้ำแดง ในพื้นที่จังหวัดตาก พ.ศ. 2563.. (222) ข้อมูลแหล่งน้ำในจังหวัดตาก.. (216) ฐานข้อมูลด้านการประมงจังหวัดตาก.. (197) BannerDofTak.. (184) ผังอัตรากำลัง.. (183) การประกวดปลากัดสวยงาม.. (173) ผู้ขึ้นทะเบียน ทบ.1-3 จังหวัดตาก.. (171) ปลาประจำจังหวัด.. (169) กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน.. (167) การเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชังจังหวัดตาก.. (167) ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง ให้งดเว้นการจับสัตว์น้ำในวันประมงแห่งชาติ.. (166) มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 (COVID-19).. (157) พิธีมอบรางวัลการประกวดปลากัดสวยงาม.. (156) โครงการพระราชดำริฯ จังหวัดตาก.. (153) ข้อมูลองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นจังหวัดตาก.. (152) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2562.. (150)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดตาก

     สำนักงานประมงจังหวัดตาก ถนนมหาดไทยบำรุง ตำบลหนองหลวง อำเภอเมือง จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63000