ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานประมงจังหวัดตาก

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประชาสัมพันธ์การประกวดปลากัดงานตากสินมหาราชานุสรณ์จังหวัดตาก ประจำปี 2562-2563.. (485)  ปลาหน้าวัด/ที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำจังหวัดตาก.. (395) การให้บริการรับเรื่องอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อโควิด 19(COVID19).. (331) ข้อปฏิบัติในการทำการประมงในช่วงเวลาเคอร์ฟิว.. (328) ฐานข้อมูลด้านการประมงจังหวัดตาก.. (310) ข้อมูลแหล่งน้ำในจังหวัดตาก.. (302) ฤดูน้ำแดง ในพื้นที่จังหวัดตาก พ.ศ. 2563.. (278) ผังอัตรากำลัง.. (269) มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 (COVID-19).. (249) ปลาประจำจังหวัด.. (234) ผู้ขึ้นทะเบียน ทบ.1-3 จังหวัดตาก.. (231) การประกวดปลากัดสวยงาม.. (218) การเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชังจังหวัดตาก.. (212) ประวัติความเป็นมา.. (210) BannerDofTak.. (208) กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน.. (208) โครงสร้างองค์กร.. (203) ภารกิจ/อำนาจหน้าที่.. (200) พิธีมอบรางวัลการประกวดปลากัดสวยงาม.. (200) ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง ให้งดเว้นการจับสัตว์น้ำในวันประมงแห่งชาติ.. (195)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดตาก

     สำนักงานประมงจังหวัดตาก ถนนมหาดไทยบำรุง ตำบลหนองหลวง อำเภอเมือง จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63000