สไลด์โชว์ 5

 สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์


สไลด์โชว์ 5 

สไลด์โชว์


 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  การประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 11/ 2565   114   ประชุมหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อำเภอพยุหะคีรี ครั้งที่ 1/2566...  101  ประมงอำเภอบรรพตพิสัย เข้าร่วมประชุมประจำเดือน มกราคม 66 หัวหน้าส่วนระดับอำเภอ แล...  93  ประมงอำเภอหนองบัว เข้าร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการอำเภอหนองบัว และประชุ...  89  ร่วมตรวจสอบพื้นที่การดำเนินการก่อสร้างงานขุดลอกคลองดักตะกอนตามแนวขอบบึงบอระเพ็ด ...  89  เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานแผนการขยายผลการดำเนินงานอำนวยการประสานฟื้น...  68  10 มาตรการ รองรับฤดูแล้ง 2565/2566   67  ให้ความรู้และคำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมให้เกษตรกร อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนค...  61  สำรวจแหล่งน้ำในการทำโครงการ วิจัยฯ เก็บตัวอย่างชนิดปลา   58  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งท...  55


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์

     ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ (หลังเดิม ชั้น 2 ) ถนนสวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000    fpo-nakhonsawan@dof.in.th   0-5680-3547   0-5680-3548   แฟนเพจ