ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาสระบ่อดินขาวและความปลอดภัยทางถนน อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

 สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์


ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาสระบ่อดินขาวและความปลอดภัยทางถนน อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 

ข่าวกิจกรรม


            วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 นางสุพัตรา เผือกจีน หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง รักษาราชการแทนประมงจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้นางสาวชนันพร            อินสมบัติ และนายชนิสรา เผือกจีน ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาสระบ่อดินขาวและความปลอดภัยทางถนน อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ณ ศาลาประชาคมอำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

            โดยมีนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีประเด็นที่สำคัญ ดังนี้

 1. ควรจัดประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาสระบ่อดินขาวเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้มีแนวทางในการดำเนินงานและเกิดการบูรณาการร่วมกัน
 2. ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

   

 Tags

 •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
 •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 •   ลงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพน้ำ หลังได้รับแจ้งว่ามีปลาตาย ณ บริเวณสระบ่อดินขาว ตำบลพ...  131   ร่วมเป็นวิทยากรสำหรับการฝึกอบรมชุดฝึกวิชาชีพเคลื่อนที่เฉพาะหลักสูตรด้านการเกษตร ...  98  จังหวัดนครสวรรค์ ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดด้วย BCG จังหวัด การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภา...  90   นำคณะ ดร.ภาณุวัฒน์ ปิ่นทอง จากศูนย์วิจัยวิศวกรรมน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน มหาวิท...  86  ร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดนครสวรรค์ ...  85  ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของสถาบันชาติไทย “วันสมเด็จพระนเรศวรมหารา...  84  ร่วมพิธีมอบสมุดประจำตัวผู้รับคัดเลือกให้ทำกินในชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล คทช. ในพื้น...  84  ประชุมหารือการบริหารจัดการน้ำในบึงบอระเพ็ด   82  ร่วมประชุมหารือการบริหารจัดการน้ำ   81  กรมประมง "ประกาศฤดูน้ำแดง 2565"   81


  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์

   ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ (หลังเดิม ชั้น 2 ) ถนนสวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000    fpo-nakhonsawan@dof.in.th   0-5680-3547   0-5680-3548   แฟนเพจ