ประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 2/2565

 สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์


ประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 2/2565 

ข่าวกิจกรรม


    

    

       วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์ จัดประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุม 301 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน มีวาระที่สำคัญ ดังนี้

 1. เรื่องเพื่อทราบ การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 5 ด้าน แทนผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิม ตามคำสั่งจังหวัดนครสวรรค์ ที่ 2992/2563 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ซึ่งจะหมดวาระในวันที่ 20 สิงหาคม 2565
 2. ขอความเห็นชอบพิจารณาเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 24 แห่ง

        เหมาะสมต่อการประกาศเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 12 แห่ง

ไม่เหมาะสมต่อการประกาศเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 12 แห่ง

 1. ขอความเห็นชอบพิจารณาเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 12 แห่ง

เหมาะสมต่อการประกาศเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 12 แห่ง

 

 Tags

 •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
 •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 •   ลงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพน้ำ หลังได้รับแจ้งว่ามีปลาตาย ณ บริเวณสระบ่อดินขาว ตำบลพ...  130   ร่วมเป็นวิทยากรสำหรับการฝึกอบรมชุดฝึกวิชาชีพเคลื่อนที่เฉพาะหลักสูตรด้านการเกษตร ...  97  จังหวัดนครสวรรค์ ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดด้วย BCG จังหวัด การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภา...  90   นำคณะ ดร.ภาณุวัฒน์ ปิ่นทอง จากศูนย์วิจัยวิศวกรรมน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน มหาวิท...  86  ร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดนครสวรรค์ ...  85  ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของสถาบันชาติไทย “วันสมเด็จพระนเรศวรมหารา...  83  ร่วมพิธีมอบสมุดประจำตัวผู้รับคัดเลือกให้ทำกินในชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล คทช. ในพื้น...  82  ประชุมหารือการบริหารจัดการน้ำในบึงบอระเพ็ด   81  ร่วมประชุมหารือการบริหารจัดการน้ำ   80  กรมประมง "ประกาศฤดูน้ำแดง 2565"   80


  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์

   ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ (หลังเดิม ชั้น 2 ) ถนนสวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000    fpo-nakhonsawan@dof.in.th   0-5680-3547   0-5680-3548   แฟนเพจ