ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ในฐานะกรรมการลุ่มน้ำน่าน มอบหมายให้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำน่าน ครั้งที่ 1/2565

 สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์


ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ในฐานะกรรมการลุ่มน้ำน่าน มอบหมายให้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำน่าน ครั้งที่ 1/2565 

ข่าวกิจกรรม


     วันที่ 18 พฤษภาคม 2565  นายชยันต์  ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ในฐานะกรรมการลุ่มน้ำน่าน มอบหมายให้นางสุพัตรา เผือกจีน หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง รักษาราชการแทนประมงจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำน่าน ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (772) ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งจัดโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 1

      สำหรับการประชุมในครั้งนี้มีวาระสำคัญ ดังนี้

1. พื้นที่รับผิดชอบของลุ่มน้ำน่าน ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดลุ่มน้ำ พ.ศ.2564

2. อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการลุ่มน้ำน่าน

3. ขั้นตอนการพิจารณาแผนงานโครงการ ในระดับคณะกรรมการลุ่มน้ำน่าน

4. การเสนอรายชื่อผู้แทนของลุ่มน้ำน่าน เพื่อเข้ารับการคัดสรร ใน กนช

5. โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำกิพร้อมระบบส่งน้ำ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •   ลงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพน้ำ หลังได้รับแจ้งว่ามีปลาตาย ณ บริเวณสระบ่อดินขาว ตำบลพ...  131   ร่วมเป็นวิทยากรสำหรับการฝึกอบรมชุดฝึกวิชาชีพเคลื่อนที่เฉพาะหลักสูตรด้านการเกษตร ...  98  จังหวัดนครสวรรค์ ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดด้วย BCG จังหวัด การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภา...  90   นำคณะ ดร.ภาณุวัฒน์ ปิ่นทอง จากศูนย์วิจัยวิศวกรรมน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน มหาวิท...  86  ร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดนครสวรรค์ ...  85  ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของสถาบันชาติไทย “วันสมเด็จพระนเรศวรมหารา...  84  ร่วมพิธีมอบสมุดประจำตัวผู้รับคัดเลือกให้ทำกินในชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล คทช. ในพื้น...  84  ประชุมหารือการบริหารจัดการน้ำในบึงบอระเพ็ด   82  ร่วมประชุมหารือการบริหารจัดการน้ำ   81  กรมประมง "ประกาศฤดูน้ำแดง 2565"   81


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์

     ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ (หลังเดิม ชั้น 2 ) ถนนสวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000    fpo-nakhonsawan@dof.in.th   0-5680-3547   0-5680-3548   แฟนเพจ