ประมงอำเภอบรรพตพิสัย ชี้แจงหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน และให้คำแนะนำ พร้อมรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงกบ

 สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์


ประมงอำเภอบรรพตพิสัย ชี้แจงหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน และให้คำแนะนำ พร้อมรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงกบ 

ข่าวกิจกรรม


     วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 นางสาวชุลีพร เสมาทอง ประมงอำเภอบรรพตพิสัย พร้อมด้วยว่าที่ ร.ต.ณัฐกาญจน์ คงแก้ว เจ้าหน้าที่ประมง ปฏิบัติงานด้านประมงในพื้นที่ อำเภอชุมตาบง และอำเภอบรรพตพิสัย ดังนี้

1. ชี้แจงหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน และให้คำแนะนำ พร้อมรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ณ. หมู่ที่ 5 ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์

2. ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำ เกษตรกรผู้เลี้ยงกบ ณ หมู่ที่ 10 ตำบลหนองกรด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •   ลงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพน้ำ หลังได้รับแจ้งว่ามีปลาตาย ณ บริเวณสระบ่อดินขาว ตำบลพ...  130   ร่วมเป็นวิทยากรสำหรับการฝึกอบรมชุดฝึกวิชาชีพเคลื่อนที่เฉพาะหลักสูตรด้านการเกษตร ...  97  จังหวัดนครสวรรค์ ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดด้วย BCG จังหวัด การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภา...  90   นำคณะ ดร.ภาณุวัฒน์ ปิ่นทอง จากศูนย์วิจัยวิศวกรรมน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน มหาวิท...  86  ร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดนครสวรรค์ ...  84  ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของสถาบันชาติไทย “วันสมเด็จพระนเรศวรมหารา...  83  ร่วมพิธีมอบสมุดประจำตัวผู้รับคัดเลือกให้ทำกินในชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล คทช. ในพื้น...  82  ประชุมหารือการบริหารจัดการน้ำในบึงบอระเพ็ด   81  ร่วมประชุมหารือการบริหารจัดการน้ำ   80  กรมประมง "ประกาศฤดูน้ำแดง 2565"   80


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์

     ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ (หลังเดิม ชั้น 2 ) ถนนสวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000    fpo-nakhonsawan@dof.in.th   0-5680-3547   0-5680-3548   แฟนเพจ