พลอากาศเอกสถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์ฯ พร้อมคณะจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เดินทางมาตรวจติดตามการพัฒนาพื้นที่บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ขอบคุณทุกส่วนราชการที่ร่วมกันบูรณาการขับเคลื่อนพัฒนาบึงบอระเพ็ดให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น และสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวต่อไปได้

 สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์


พลอากาศเอกสถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์ฯ พร้อมคณะจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เดินทางมาตรวจติดตามการพัฒนาพื้นที่บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ขอบคุณทุกส่วนราชการที่ร่วมกันบูรณาการขับเคลื่อนพัฒนาบึงบอระเพ็ดให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น และสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวต่อไปได้ 

ข่าวกิจกรรม


      วันที่ 8 มีนาคม 2565 พลอากาศเอกสถิตย์พงษ์  สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์ฯ พร้อมคณะจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เดินทางมาตรวจติดตามการพัฒนาพื้นที่บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์  ณ ห้องประชุมเสือพ่นน้ำ บึงบอระเพ็ด ตำบล      แควใหญ่ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

     โดยมีนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวต้อนรับ และนำเสนอ     วีดิทัศน์รายงานผลความก้าวหน้าโครงการพัฒนาบึงบอระเพ็ด และนายวิวัฒน์ ปรารมภ์ ประมงจังหวัดนครสวรรค์ เลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ดจังหวัดนครสวรรค์ ได้นำเสนอวีดิทัศน์ผลผลิตและการเพิ่มมูลค่าสัตว์น้ำบึงบอระเพ็ด จากนั้นคณะได้เดินทางโดยเรือเพื่อไปชมสะดือบึงบอระเพ็ด (เกาะวัด) 

     สำหรับการตรวจติดตามการพัฒนาพื้นที่บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ในครั้งนี้        ท่านราชเลขานุการในพระองค์ฯ ได้ขอบคุณทุกส่วนราชการที่ร่วมกันบูรณาการขับเคลื่อนพัฒนาบึงบอระเพ็ดให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น และสามารถพัฒนาเป็นแหล่ง     ท่องเที่ยวต่อไปได้

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  มอบปัจจัยการผลิตโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่และโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎี...  486   พลอากาศเอกสถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์ฯ พร้อมคณะจากสำนักงานปลัดสำนั...  145  ประมงจังหวัดนครสวรรค์ นำผลิตภัณฑ์สินค้าด้านประมงจำหน่ายเป็นครั้งแรก ตามนโยบาย Fi...  136  ต้อนรับประธานกรรมการองค์การสะพานปลาแห่งประเทศไทยพร้อมคณะ ในการเดินทางมาเยี่ยมชมเ...  134   ลงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพน้ำ หลังได้รับแจ้งว่ามีปลาตาย ณ บริเวณสระบ่อดินขาว ตำบลพ...  114  นำผลิตภัณฑ์สินค้าด้านประมงจำหน่าย ตามนโยบาย Fisherman Shop @ Nakhonsawan   106  จัดฝึกอบรมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ หลักสูตร    101  วีดิทัศน์ "โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์...  101  ลงพื้นที่ติดตามสัตว์น้ำควบคุม อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์   97  ตรวจสอบพื้นที่การขออนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่จับสัตว์น้ำที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่...  92


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์

     ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ (หลังเดิม ชั้น 2 ) ถนนสวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000    fpo-nakhonsawan@dof.in.th   0-5680-3547   0-5680-3548   แฟนเพจ