No Gift Policy "งดให้ งดรับ"  

 สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์


No Gift Policy "งดให้ งดรับ"   

เกี่ยวกับเรา


สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์ โดยนายวิวัฒน์ ปรารมภ์ ประมงจังหวัดนครสวรรค์ ประกาศเจตนารมภ์ "สุจริต โปร่งใส จังหวัดนครสวรรค์  ใสสะอาด 2565" No Gift Policy "งดให้ งดรับ"  

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •   ลงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพน้ำ หลังได้รับแจ้งว่ามีปลาตาย ณ บริเวณสระบ่อดินขาว ตำบลพ...  129   ร่วมเป็นวิทยากรสำหรับการฝึกอบรมชุดฝึกวิชาชีพเคลื่อนที่เฉพาะหลักสูตรด้านการเกษตร ...  95  จังหวัดนครสวรรค์ ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดด้วย BCG จังหวัด การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภา...  88  ร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดนครสวรรค์ ...  82  ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของสถาบันชาติไทย “วันสมเด็จพระนเรศวรมหารา...  82  ประชุมหารือการบริหารจัดการน้ำในบึงบอระเพ็ด   81   นำคณะ ดร.ภาณุวัฒน์ ปิ่นทอง จากศูนย์วิจัยวิศวกรรมน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน มหาวิท...  80  ร่วมพิธีมอบสมุดประจำตัวผู้รับคัดเลือกให้ทำกินในชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล คทช. ในพื้น...  79  ร่วมประชุมหารือการบริหารจัดการน้ำ   77  ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสำคัญของชาติวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล...  77


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์

     ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ (หลังเดิม ชั้น 2 ) ถนนสวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000    fpo-nakhonsawan@dof.in.th   0-5680-3547   0-5680-3548   แฟนเพจ