ประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการบ่อดินขาว และโครงการบึงบอระเพ็ดผ่านระบบ VTC

 สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์


ประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการบ่อดินขาว และโครงการบึงบอระเพ็ดผ่านระบบ VTC 

ข่าวกิจกรรม


     วันที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 203 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ (หลังเก่า) ศอญ.จอส.พระราชทาน ประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการ      บ่อดินขาว และโครงการบึงบอระเพ็ดผ่านระบบ VTC (VDO Teleconference) โดยมีพล.ต.ธิติพล  สารลักษณ์ นายทหารปฏิบัติการพิเศษ เป็นประธาน ซึ่งนายวิวัฒน์   ปรารมภ์ ประมงจังหวัดนครสวรรค์ ได้บรรยายสรุปในหัวข้อ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบึงบอระเพ็ดอำเภอเมืองนครสวรรค์ ให้ที่ประชุมทราบ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •   ลงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพน้ำ หลังได้รับแจ้งว่ามีปลาตาย ณ บริเวณสระบ่อดินขาว ตำบลพ...  131   ร่วมเป็นวิทยากรสำหรับการฝึกอบรมชุดฝึกวิชาชีพเคลื่อนที่เฉพาะหลักสูตรด้านการเกษตร ...  98  จังหวัดนครสวรรค์ ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดด้วย BCG จังหวัด การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภา...  90   นำคณะ ดร.ภาณุวัฒน์ ปิ่นทอง จากศูนย์วิจัยวิศวกรรมน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน มหาวิท...  86  ร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดนครสวรรค์ ...  85  ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของสถาบันชาติไทย “วันสมเด็จพระนเรศวรมหารา...  84  ร่วมพิธีมอบสมุดประจำตัวผู้รับคัดเลือกให้ทำกินในชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล คทช. ในพื้น...  84  ร่วมประชุมหารือการบริหารจัดการน้ำ   81  ประชุมหารือการบริหารจัดการน้ำในบึงบอระเพ็ด   81  กรมประมง "ประกาศฤดูน้ำแดง 2565"   81


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์

     ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ (หลังเดิม ชั้น 2 ) ถนนสวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000    fpo-nakhonsawan@dof.in.th   0-5680-3547   0-5680-3548   แฟนเพจ