ลงพื้นที่สำรวจรังวัดจัดทำแผนที่รายละเอียดร่วมกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ แจ้งความประสงค์จะพัฒนาและจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

 สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์


ลงพื้นที่สำรวจรังวัดจัดทำแผนที่รายละเอียดร่วมกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ แจ้งความประสงค์จะพัฒนาและจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ข่าวกิจกรรม


     วันที่ 20 ธันวาคม 2564 นายวิวัฒน์  ปรารมภ์ ประมงจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ลงพื้นที่สำรวจรังวัดจัดทำแผนที่รายละเอียดร่วมกับ     เจ้าหน้าที่ของสำนักงานธนารักษ์เพื้นที่นครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 20 - 23 ธันวาคม 2564 เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ได้แจ้งความประสงค์จะพัฒนาและจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน "บ้านทุ่งเว่น" ภายใน     ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ นว.339 (บางส่วน) ตำบลทับกฤช อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ เนื้อที่ 3,322-2-70 ไร่ โดยได้รับความยินยอมจากกรมประมงให้ใช้พื้นที่ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •   ลงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพน้ำ หลังได้รับแจ้งว่ามีปลาตาย ณ บริเวณสระบ่อดินขาว ตำบลพ...  130   ร่วมเป็นวิทยากรสำหรับการฝึกอบรมชุดฝึกวิชาชีพเคลื่อนที่เฉพาะหลักสูตรด้านการเกษตร ...  97  จังหวัดนครสวรรค์ ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดด้วย BCG จังหวัด การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภา...  90   นำคณะ ดร.ภาณุวัฒน์ ปิ่นทอง จากศูนย์วิจัยวิศวกรรมน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน มหาวิท...  86  ร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดนครสวรรค์ ...  85  ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของสถาบันชาติไทย “วันสมเด็จพระนเรศวรมหารา...  83  ร่วมพิธีมอบสมุดประจำตัวผู้รับคัดเลือกให้ทำกินในชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล คทช. ในพื้น...  83  ร่วมประชุมหารือการบริหารจัดการน้ำ   81  ประชุมหารือการบริหารจัดการน้ำในบึงบอระเพ็ด   81  กรมประมง "ประกาศฤดูน้ำแดง 2565"   80


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์

     ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ (หลังเดิม ชั้น 2 ) ถนนสวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000    fpo-nakhonsawan@dof.in.th   0-5680-3547   0-5680-3548   แฟนเพจ