ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายบ่อเลี้ยงปลาของเกษตรกร ในพื้นที่อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ พบว่าหลายตำบลมีความเสียหายโดยสิ้นเชิง เตรียมให้การช่วยเหลือตามระเบียบต่อไป

 สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์


ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายบ่อเลี้ยงปลาของเกษตรกร ในพื้นที่อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ พบว่าหลายตำบลมีความเสียหายโดยสิ้นเชิง เตรียมให้การช่วยเหลือตามระเบียบต่อไป 

ข่าวกิจกรรม


    วันที่ 29 กันยายน 2564 นายวิวัฒน์ ปรารมภ์ ประมงจังหวัดนครสวรรค์         มอบหมายให้กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ร่วมกับ นายธรรมนูญ  ถิ่นบุญชู ประมงอำเภอเมืองนครสวรรค์ ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายบ่อเลี้ยงปลาของเกษตรกร ในพื้นที่อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ พบว่าหลายตำบล   มีความเสียหายโดยสิ้นเชิง เตรียมให้การช่วยเหลือตามระเบียบต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •   ลงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพน้ำ หลังได้รับแจ้งว่ามีปลาตาย ณ บริเวณสระบ่อดินขาว ตำบลพ...  130   ร่วมเป็นวิทยากรสำหรับการฝึกอบรมชุดฝึกวิชาชีพเคลื่อนที่เฉพาะหลักสูตรด้านการเกษตร ...  97  จังหวัดนครสวรรค์ ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดด้วย BCG จังหวัด การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภา...  90   นำคณะ ดร.ภาณุวัฒน์ ปิ่นทอง จากศูนย์วิจัยวิศวกรรมน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน มหาวิท...  86  ร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดนครสวรรค์ ...  85  ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของสถาบันชาติไทย “วันสมเด็จพระนเรศวรมหารา...  84  ร่วมพิธีมอบสมุดประจำตัวผู้รับคัดเลือกให้ทำกินในชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล คทช. ในพื้น...  83  ร่วมประชุมหารือการบริหารจัดการน้ำ   81  ประชุมหารือการบริหารจัดการน้ำในบึงบอระเพ็ด   81  กรมประมง "ประกาศฤดูน้ำแดง 2565"   80


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์

     ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ (หลังเดิม ชั้น 2 ) ถนนสวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000    fpo-nakhonsawan@dof.in.th   0-5680-3547   0-5680-3548   แฟนเพจ