ประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบจังหวัดนครสวรรค์ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 1/2564 พิจารณาเปรียบเทียบปรับผู้ต้องหา 6 ราย กรณีใช้อวนทับตลิ่งในเขตบึงบอระเพ็ดโดยไม่ได้รับอนุญาต

 สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์


ประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบจังหวัดนครสวรรค์ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 1/2564 พิจารณาเปรียบเทียบปรับผู้ต้องหา 6 ราย กรณีใช้อวนทับตลิ่งในเขตบึงบอระเพ็ดโดยไม่ได้รับอนุญาต 

ข่าวกิจกรรม


     วันที่ 27 กันยายน 2564 นายเฉลิมวุฒิ  พงษ์เรื่อง ผู้แทนอัยการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบจังหวัดนครสวรรค์ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558  ครั้งที่ 1/2564 โดยมีพ.ต.ท.ทรงพล สุ่มนิล ผู้แทนผู้กำกับการตำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์ เป็นกรรมการ และนายวิวัฒน์  ปรารมภ์ ประมงจังหวัดนครสวรรค์ เป็นกรรมการและเลขานุการ         คณะกรรมการฯ ร่วมกันพิจารณาเปรียบเทียบปรับผู้ต้องหา จำนวน 6 ราย จากการกระทำการประมงโดยใช้อวนทับตลิ่งในเขตบึงบอระเพ็ดโดยไม่ได้รับอนุญาต ฝ่าฝืนประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำการประมง และเงื่อนไข       ในการทำการประมง พ.ศ.2564 ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2564 อันเป็นความผิดตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 70 71 (1) มีบทกำหนดโทษตามมาตรา 138 และ 147 ปรับตามหลักเกณฑ์ของประกาศกระทรวง เรื่อง กำหนดคณะกรรมการเปรียบเทียบและหลักเกณฑ์วิธีพิจารณาของคณะกรรมการเปรียบเทียบ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ข้อ 10 (2) ในอัตราโทษขั้นต่ำของมาตรา 147 คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วมีมติให้เปรียบเทียบปรับผู้ต้องหาเป็นเงินรายละ 10,000 บาท

  

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •   ลงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพน้ำ หลังได้รับแจ้งว่ามีปลาตาย ณ บริเวณสระบ่อดินขาว ตำบลพ...  130   ร่วมเป็นวิทยากรสำหรับการฝึกอบรมชุดฝึกวิชาชีพเคลื่อนที่เฉพาะหลักสูตรด้านการเกษตร ...  97  จังหวัดนครสวรรค์ ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดด้วย BCG จังหวัด การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภา...  90   นำคณะ ดร.ภาณุวัฒน์ ปิ่นทอง จากศูนย์วิจัยวิศวกรรมน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน มหาวิท...  86  ร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดนครสวรรค์ ...  85  ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของสถาบันชาติไทย “วันสมเด็จพระนเรศวรมหารา...  83  ร่วมพิธีมอบสมุดประจำตัวผู้รับคัดเลือกให้ทำกินในชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล คทช. ในพื้น...  82  ประชุมหารือการบริหารจัดการน้ำในบึงบอระเพ็ด   81  ร่วมประชุมหารือการบริหารจัดการน้ำ   80  กรมประมง "ประกาศฤดูน้ำแดง 2565"   80


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์

     ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ (หลังเดิม ชั้น 2 ) ถนนสวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000    fpo-nakhonsawan@dof.in.th   0-5680-3547   0-5680-3548   แฟนเพจ