ออกหน่วยให้บริการประชาชน โครงการคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

 สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์


ออกหน่วยให้บริการประชาชน โครงการคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 

ข่าวกิจกรรม


     วันที่ 8 กันยายน 2564 นายวิวัฒน์  ปรารมภ์  ประมงจังหวัดนครสวรรค์  มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ        การประมง และนางพิภาวัน  แย้มมณี  ประมงอำเภอชุมแสง  ออกให้บริการประชาชนในโครงการคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์  ณ สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแสง ที่ว่าการอำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายสุวัฒน์  จันทร์สุข  นายอำเภอชุมแสง เป็นประธาน ได้ให้คำแนะนำในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ขึ้นทะเบียนเกษตรกร      ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และมอบพันธุ์ปลาแก่เกษตรกร 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •   ลงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพน้ำ หลังได้รับแจ้งว่ามีปลาตาย ณ บริเวณสระบ่อดินขาว ตำบลพ...  130   ร่วมเป็นวิทยากรสำหรับการฝึกอบรมชุดฝึกวิชาชีพเคลื่อนที่เฉพาะหลักสูตรด้านการเกษตร ...  97  จังหวัดนครสวรรค์ ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดด้วย BCG จังหวัด การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภา...  90   นำคณะ ดร.ภาณุวัฒน์ ปิ่นทอง จากศูนย์วิจัยวิศวกรรมน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน มหาวิท...  86  ร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดนครสวรรค์ ...  84  ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของสถาบันชาติไทย “วันสมเด็จพระนเรศวรมหารา...  83  ร่วมพิธีมอบสมุดประจำตัวผู้รับคัดเลือกให้ทำกินในชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล คทช. ในพื้น...  82  ประชุมหารือการบริหารจัดการน้ำในบึงบอระเพ็ด   81  ร่วมประชุมหารือการบริหารจัดการน้ำ   80  กรมประมง "ประกาศฤดูน้ำแดง 2565"   80


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์

     ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ (หลังเดิม ชั้น 2 ) ถนนสวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000    fpo-nakhonsawan@dof.in.th   0-5680-3547   0-5680-3548   แฟนเพจ