รับมอบจระเข้ในพื้นที่อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ หลังจากเกษตรกรยกเลิกการเลี้ยง ส่งมอบศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์เพาะเลี้ยงและศึกษาวิจัย

 สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์


รับมอบจระเข้ในพื้นที่อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ หลังจากเกษตรกรยกเลิกการเลี้ยง ส่งมอบศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์เพาะเลี้ยงและศึกษาวิจัย 

ข่าวกิจกรรม


     วันที่ 8 กันยายน 2564 นายวิวัฒน์  ปรารมภ์  ประมงจังหวัดนครสวรรค์  มอบหมายให้กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง และนางสาวจารุวรรณ  ใบกุหลาบ  ประมงอำเภอหนองบัว  พร้อมด้วยหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดบึงบอระเพ็ด  ลงพื้นที่ฟาร์มจระเข้อำเภอหนองบัว  ซึ่งแจ้งยกเลิกการเลี้ยง และได้มอบจระเข้ให้กับสำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์  จำนวน 15 ตัว ประกอบด้วย ขนาด 2 เมตร 1 ตัว ขนาด 0.30 - 0.50 เมตร  14 ตัว และสำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์ได้มอบให้กับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์ เพื่อเพาะเลี้ยงและดำเนินการศึกษาวิจัยต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •   ลงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพน้ำ หลังได้รับแจ้งว่ามีปลาตาย ณ บริเวณสระบ่อดินขาว ตำบลพ...  131   ร่วมเป็นวิทยากรสำหรับการฝึกอบรมชุดฝึกวิชาชีพเคลื่อนที่เฉพาะหลักสูตรด้านการเกษตร ...  97  จังหวัดนครสวรรค์ ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดด้วย BCG จังหวัด การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภา...  90   นำคณะ ดร.ภาณุวัฒน์ ปิ่นทอง จากศูนย์วิจัยวิศวกรรมน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน มหาวิท...  86  ร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดนครสวรรค์ ...  85  ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของสถาบันชาติไทย “วันสมเด็จพระนเรศวรมหารา...  84  ร่วมพิธีมอบสมุดประจำตัวผู้รับคัดเลือกให้ทำกินในชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล คทช. ในพื้น...  84  ร่วมประชุมหารือการบริหารจัดการน้ำ   81  ประชุมหารือการบริหารจัดการน้ำในบึงบอระเพ็ด   81  กรมประมง "ประกาศฤดูน้ำแดง 2565"   81


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์

     ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ (หลังเดิม ชั้น 2 ) ถนนสวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000    fpo-nakhonsawan@dof.in.th   0-5680-3547   0-5680-3548   แฟนเพจ