การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co-Ordination) ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบออนไลน์ด้วย Application Microsoft Team

 สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์


การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co-Ordination) ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบออนไลน์ด้วย Application Microsoft Team 

ข่าวกิจกรรม


     วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 นายวิวัฒน์ ปรารมภ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co-Ordination) ได้จัดประชุม FC ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบออนไลน์ด้วย Application Microsoft Team โดยมีหน่วยงานในสังกัดกรมประมงในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์เข้าร่วมการประชุมได้แก่ ประมงอำเภอที่เกี่ยวข้อง หัวหน้าหน่วยขุดลอกและกำจัดวัชพืช                บึงบอระเพ็ด หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปราบประมงน้ำจืดบึงบอระเพ็ด ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์ และประมงจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธาน การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •   ลงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพน้ำ หลังได้รับแจ้งว่ามีปลาตาย ณ บริเวณสระบ่อดินขาว ตำบลพ...  130   ร่วมเป็นวิทยากรสำหรับการฝึกอบรมชุดฝึกวิชาชีพเคลื่อนที่เฉพาะหลักสูตรด้านการเกษตร ...  97  จังหวัดนครสวรรค์ ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดด้วย BCG จังหวัด การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภา...  90   นำคณะ ดร.ภาณุวัฒน์ ปิ่นทอง จากศูนย์วิจัยวิศวกรรมน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน มหาวิท...  86  ร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดนครสวรรค์ ...  85  ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของสถาบันชาติไทย “วันสมเด็จพระนเรศวรมหารา...  84  ร่วมพิธีมอบสมุดประจำตัวผู้รับคัดเลือกให้ทำกินในชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล คทช. ในพื้น...  83  ร่วมประชุมหารือการบริหารจัดการน้ำ   81  ประชุมหารือการบริหารจัดการน้ำในบึงบอระเพ็ด   81  กรมประมง "ประกาศฤดูน้ำแดง 2565"   80


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์

     ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ (หลังเดิม ชั้น 2 ) ถนนสวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000    fpo-nakhonsawan@dof.in.th   0-5680-3547   0-5680-3548   แฟนเพจ