กิจกรรมส่งเสริมเสริมเกษตรทฤษฏีใหม่ด้านประมง ประจำปี 2564

 สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์


กิจกรรมส่งเสริมเสริมเกษตรทฤษฏีใหม่ด้านประมง ประจำปี 2564 

ข่าวกิจกรรม


     วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564 นายวิวัฒน์ ปรามรมภ์ ประมงจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง และ นายธรรมนูญ ถิ่นบุญชู ประมงอำเภอเมืองนครสวรรค์ จัดอบรม ชี้แจง ให้คำแนะนำ และแลกเปลี่ยนความรู้ด้านประมง ตามกิจกรรมส่งเสริมเสริมเกษตรทฤษฏีใหม่ด้านประมง ประจำปี 2564 ให้กับเกษตรกร ต.หนองกรด อ.เมือง จ.นครสวรรค์ จำนวน 15 ราย พร้อมทั้งมอบอาหารปลา จำนวน 1 ถุง/ราย และพันธุ์ปลานวลจันทร์เทศ จำนวน 2,000 ตัว/ราย ซึ่งได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลาจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์ โดยมี นางสาวอวยพร ปานเพชร นักวิชาการประมงปฏิบัติการ (ศปจ.นครสวรรค์) และ นางสาวณัฐกานต์ พวงซ้อน นักวิชาการการเกษตรปฏิบัติการ  เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์  เข้าร่วมการจัดอบรมในครั้งนี้ด้วย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •   ลงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพน้ำ หลังได้รับแจ้งว่ามีปลาตาย ณ บริเวณสระบ่อดินขาว ตำบลพ...  131   ร่วมเป็นวิทยากรสำหรับการฝึกอบรมชุดฝึกวิชาชีพเคลื่อนที่เฉพาะหลักสูตรด้านการเกษตร ...  97  จังหวัดนครสวรรค์ ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดด้วย BCG จังหวัด การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภา...  90   นำคณะ ดร.ภาณุวัฒน์ ปิ่นทอง จากศูนย์วิจัยวิศวกรรมน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน มหาวิท...  86  ร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดนครสวรรค์ ...  85  ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของสถาบันชาติไทย “วันสมเด็จพระนเรศวรมหารา...  84  ร่วมพิธีมอบสมุดประจำตัวผู้รับคัดเลือกให้ทำกินในชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล คทช. ในพื้น...  84  ร่วมประชุมหารือการบริหารจัดการน้ำ   81  ประชุมหารือการบริหารจัดการน้ำในบึงบอระเพ็ด   81  กรมประมง "ประกาศฤดูน้ำแดง 2565"   81


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์

     ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ (หลังเดิม ชั้น 2 ) ถนนสวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000    fpo-nakhonsawan@dof.in.th   0-5680-3547   0-5680-3548   แฟนเพจ