กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติจังหวัดพะเยา ประจำปี 2562 และส่งมอบทรัพย์สินโครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยั่งยืน

 สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา


กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติจังหวัดพะเยา ประจำปี 2562 และส่งมอบทรัพย์สินโครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยั่งยืน 

ประชาสัมพันธ์


วันที่ 17 ตุลาคม 2562 นายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน เนื่องในวันประมงแห่งชาติจังหวัดพะเยา ประจำปี 2562 และพิธีส่งมอบทรัพย์สินโครงการพัฒนากว๊ามพะเยาอย่างยั่งยืน ซึ่งจังหวัดพะเยา โดยสำนักงานประมงจังหวัด  ได้ร่วมกับหน่วยงานกรมประมงในพื้นที่ , มณฑลทหารบกที่ 34 , องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา , เทศบาลเมืองพะเยา       สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดพะเยา และโครงการชลประทานพะเยา ได้ร่วมกันจัดขึ้น ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 1 (พะเยา) อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2549 อนุมัติให้วันที่        21 กันยายนของทุกปี เป็นวันประมงแห่งชาติ พร้อมนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตร เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับเกษตรกรดีเด่นจังหวัดพะเยา สาขาประมง ปี 2562 , มอบใบประกาศนียบัตรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับวิสาหกิจชุมชนแปรรูปปลานิลบ้านโป่งเกลือ อำเภอแม่ใจ , มอบใบประกาศนียบัตรและบัตรประจำตัวให้กับผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ (ชปพ.ประมง) ที่ผ่านการอบรมจากกรมประมง จำนวน 5 ราย , มอบพันธุ์สัตว์น้ำให้กับตัวแทนชุมชนประมงพื้นบ้าน เพื่อนำไปปล่อยในแหล่งน้ำอื่นๆ

จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้มอบทรัพย์สินโครงการพัฒนากว๊านพะเยายั่งยืน ที่ดำเนินการโดยงบประมาณ      กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จำนวนเงิน 343 ล้านบาท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร กบจ.จังหวัดพะเยา          เพื่อนำไปใช้ในภารกิจพัฒนากว๊านพะเยา เพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนการแก้ไขปัญหาการตื้นเขิน , กำจัดวัชพืช ควบคุมและส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม การเฝ้าระวังคุณภาพ และการรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรสัตว์น้ำให้ยั่งยืน ตลอดไป ซึ่งมีหน่วยงานที่รับมอบ ประกอบด้วย มณฑลทหารบกที่ 34 , องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา , ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 1 (พะเยา) , โครงการชลประทานพะเยา สถานีพัฒนาที่ดินพะเยาและสำนักงานประมงจังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นเครื่องมือ เครื่องจักร อาทิ รถขุดตีนตะขาบ รถบรรทุก เรือไฟเบอร์ เรือตรวจการณ์ รถตู้ ถังเพาะฟักไข่ปลาแบบเคลื่อนที่        ฝ่ายพับได้ เครื่องสูบน้ำ เครื่องพ่นยา อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอื่นๆ จากนั้นได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 200,000 ตัว ลงสู่กว๊านพะเยา เพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในกว๊านพะเยา สำหรับชาวประมงพื้นบ้าน เพื่อหล่อเลี้ยงครอบครัวจำนวนมากกว่า 500 ครัวเรือน ก่อนจะร่วมกันปล่อยขบวนรถ และเครื่องจักรในการเริ่มต้นพัฒนากว๊านพะเยาแบบบูรณาการ พร้อม   เปิดระบบการปฏิบัติการเรือขุดเอนกประสงค์ ขนาด 350 แรงม้า เพื่อเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นการใช้งานพัฒนากว๊านพะเยา แบบบูรณาการของจังหวัดพะเยาต่อไป…

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2565 (จังหวัดพะเยา) ...  129   ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่องการรับสมัคบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมก...  85  ประชาสัมพันธ์สินค้าประมงธงเขียว fisherman shop @phayao ขอเชิญสนับสนุน "สินค้าปร...  81  ดร.ถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง ร่วมกับนายวิวัฒน์ ปรารมภ์ ประมงจังหวัดพะเยา ได้ใ...  78  นางแสงดาว ตีระสี เกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จังหวัดพะเยา ปร...  74  สำนักงานประมงจังหวัดพะเยาเตือน!!! เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจังหวัดพะเยาเฝ้าระ...  59  ประชาสัมพันธ์สินค้าประมงธงเขียว fisherman shop @phayao ขอเชิญสนับสนุน "สินค้าปร...  47


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา

     สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา เลขที่ 6 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 56000    fpo-phayao@dof.in.th   054-431420   054-482332   แฟนเพจ