กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติจังหวัดพะเยา ประจำปี 2562 และส่งมอบทรัพย์สินโครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยั่งยืน

 สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา

กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติจังหวัดพะเยา ประจำปี 2562 และส่งมอบทรัพย์สินโครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยั่งยืน 

ประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2019-10-17  |   ข่าววันที่: 2019-10-17 |  อ่าน: 215 ครั้ง
 

วันที่ 17 ตุลาคม 2562 นายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน เนื่องในวันประมงแห่งชาติจังหวัดพะเยา ประจำปี 2562 และพิธีส่งมอบทรัพย์สินโครงการพัฒนากว๊ามพะเยาอย่างยั่งยืน ซึ่งจังหวัดพะเยา โดยสำนักงานประมงจังหวัด  ได้ร่วมกับหน่วยงานกรมประมงในพื้นที่ , มณฑลทหารบกที่ 34 , องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา , เทศบาลเมืองพะเยา       สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดพะเยา และโครงการชลประทานพะเยา ได้ร่วมกันจัดขึ้น ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 1 (พะเยา) อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2549 อนุมัติให้วันที่        21 กันยายนของทุกปี เป็นวันประมงแห่งชาติ พร้อมนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตร เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับเกษตรกรดีเด่นจังหวัดพะเยา สาขาประมง ปี 2562 , มอบใบประกาศนียบัตรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับวิสาหกิจชุมชนแปรรูปปลานิลบ้านโป่งเกลือ อำเภอแม่ใจ , มอบใบประกาศนียบัตรและบัตรประจำตัวให้กับผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ (ชปพ.ประมง) ที่ผ่านการอบรมจากกรมประมง จำนวน 5 ราย , มอบพันธุ์สัตว์น้ำให้กับตัวแทนชุมชนประมงพื้นบ้าน เพื่อนำไปปล่อยในแหล่งน้ำอื่นๆ

จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้มอบทรัพย์สินโครงการพัฒนากว๊านพะเยายั่งยืน ที่ดำเนินการโดยงบประมาณ      กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จำนวนเงิน 343 ล้านบาท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร กบจ.จังหวัดพะเยา          เพื่อนำไปใช้ในภารกิจพัฒนากว๊านพะเยา เพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนการแก้ไขปัญหาการตื้นเขิน , กำจัดวัชพืช ควบคุมและส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม การเฝ้าระวังคุณภาพ และการรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรสัตว์น้ำให้ยั่งยืน ตลอดไป ซึ่งมีหน่วยงานที่รับมอบ ประกอบด้วย มณฑลทหารบกที่ 34 , องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา , ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 1 (พะเยา) , โครงการชลประทานพะเยา สถานีพัฒนาที่ดินพะเยาและสำนักงานประมงจังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นเครื่องมือ เครื่องจักร อาทิ รถขุดตีนตะขาบ รถบรรทุก เรือไฟเบอร์ เรือตรวจการณ์ รถตู้ ถังเพาะฟักไข่ปลาแบบเคลื่อนที่        ฝ่ายพับได้ เครื่องสูบน้ำ เครื่องพ่นยา อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอื่นๆ จากนั้นได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 200,000 ตัว ลงสู่กว๊านพะเยา เพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในกว๊านพะเยา สำหรับชาวประมงพื้นบ้าน เพื่อหล่อเลี้ยงครอบครัวจำนวนมากกว่า 500 ครัวเรือน ก่อนจะร่วมกันปล่อยขบวนรถ และเครื่องจักรในการเริ่มต้นพัฒนากว๊านพะเยาแบบบูรณาการ พร้อม   เปิดระบบการปฏิบัติการเรือขุดเอนกประสงค์ ขนาด 350 แรงม้า เพื่อเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นการใช้งานพัฒนากว๊านพะเยา แบบบูรณาการของจังหวัดพะเยาต่อไป…


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประมงอำเภอดอกคำใต้ ร่วมงานประเมินผลประกวดเกษตรกรดีเด่นสาขาการทำนาระดับประเทศ.. (683)  การประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต.. (515) Banner1.. (466) แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำนักงานประมงจังหวัดพะเยา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 ).. (464) สขร.1 เดือน มกราคม 2560.. (454) ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดทำครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๑ รายการ.. (450) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา ประจำปี 2562.. (443) คู่มือหรือมาตราฐานการปฏิบัติงาน.. (437) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน.. (431) สขร.1ประจำปี พ.ศ. 2562.. (427) สขร.1 เดือนพฤษภาคม 2562.. (427) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดพะเยา เรื่อง นโยบาย คุณธรรม และความโปร่งใสตรวจสอบได้.. (414) แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563.. (411) ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเรือขุดเอนกประสงค์ ขนาด ๓๕๐แรงม้า จำนวน ๑ลำ วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์.. (411) สขร.1 เดือน มิถุนายน 2559.. (404) สขร.1 เดือน ธันวาคม 2559.. (400) มอบปัจจัยโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 60.. (390) สขร.1 เดือน พฤษภาคม 2559.. (382) สขร.1 เดือน มกราคม 2559.. (375) สขร.1 เดือน สิงหาคม 2559.. (374)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา

     สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา เลขที่ 6 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 56000