ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 9 รายการ

 สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 9 รายการ 

ประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2019-09-03  |   ข่าววันที่: 2019-09-02 |  อ่าน: 106 ครั้ง
 

 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 9 รายการ โครงการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค กิจกรรมหลักเสริมสร้างศักยภาพการผลิตสัตว์น้ำของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประมงอำเภอดอกคำใต้ ร่วมงานประเมินผลประกวดเกษตรกรดีเด่นสาขาการทำนาระดับประเทศ.. (640)  การประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต.. (448) Banner1.. (418) สขร.1 เดือน มกราคม 2560.. (402) แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำนักงานประมงจังหวัดพะเยา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 ).. (398) ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดทำครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๑ รายการ.. (391) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา ประจำปี 2562.. (373) คู่มือหรือมาตราฐานการปฏิบัติงาน.. (370) ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเรือขุดเอนกประสงค์ ขนาด ๓๕๐แรงม้า จำนวน ๑ลำ วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์.. (369) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน.. (365) สขร.1 เดือนพฤษภาคม 2562.. (363) สขร.1ประจำปี พ.ศ. 2562.. (363) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดพะเยา เรื่อง นโยบาย คุณธรรม และความโปร่งใสตรวจสอบได้.. (360) แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562.. (347) สขร.1 เดือน ธันวาคม 2559.. (345) สขร.1 เดือน มิถุนายน 2559.. (345) มอบปัจจัยโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 60.. (340) สขร.1 เดือน มกราคม 2559.. (325) สขร.1 เดือน พฤษภาคม 2559.. (321) สขร.1 ประจำปีงบประมาณ.. (317)

    Copyright © 2016-2020 สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา

     สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา เลขที่ 6 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 56000