ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 9 รายการ

 สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 9 รายการ 

ประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2019-09-03  |   ข่าววันที่: 2019-09-02 |  อ่าน: 144 ครั้ง
 

 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 9 รายการ โครงการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค กิจกรรมหลักเสริมสร้างศักยภาพการผลิตสัตว์น้ำของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประมงอำเภอดอกคำใต้ ร่วมงานประเมินผลประกวดเกษตรกรดีเด่นสาขาการทำนาระดับประเทศ.. (687)  การประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต.. (523) Banner1.. (476) แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำนักงานประมงจังหวัดพะเยา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 ).. (468) สขร.1 เดือน มกราคม 2560.. (458) ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดทำครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๑ รายการ.. (452) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา ประจำปี 2562.. (448) คู่มือหรือมาตราฐานการปฏิบัติงาน.. (443) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน.. (435) สขร.1ประจำปี พ.ศ. 2562.. (431) สขร.1 เดือนพฤษภาคม 2562.. (431) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดพะเยา เรื่อง นโยบาย คุณธรรม และความโปร่งใสตรวจสอบได้.. (417) ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเรือขุดเอนกประสงค์ ขนาด ๓๕๐แรงม้า จำนวน ๑ลำ วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์.. (416) แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563.. (415) สขร.1 เดือน มิถุนายน 2559.. (407) สขร.1 เดือน ธันวาคม 2559.. (405) มอบปัจจัยโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 60.. (393) สขร.1 เดือน พฤษภาคม 2559.. (388) สขร.1 เดือน มกราคม 2559.. (382) สขร.1 เดือน สิงหาคม 2559.. (381)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา

     สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา เลขที่ 6 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 56000