การจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

 สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา

การจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

ประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2019-08-12  |   ข่าววันที่: 2019-08-12 |  อ่าน: 141 ครั้ง
 


  •  Hit 20 อันดับ
  • ประมงอำเภอดอกคำใต้ ร่วมงานประเมินผลประกวดเกษตรกรดีเด่นสาขาการทำนาระดับประเทศ.. (687)  การประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต.. (523) Banner1.. (477) แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำนักงานประมงจังหวัดพะเยา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 ).. (468) สขร.1 เดือน มกราคม 2560.. (458) ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดทำครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๑ รายการ.. (452) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา ประจำปี 2562.. (448) คู่มือหรือมาตราฐานการปฏิบัติงาน.. (443) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน.. (435) สขร.1ประจำปี พ.ศ. 2562.. (431) สขร.1 เดือนพฤษภาคม 2562.. (431) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดพะเยา เรื่อง นโยบาย คุณธรรม และความโปร่งใสตรวจสอบได้.. (417) แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563.. (416) ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเรือขุดเอนกประสงค์ ขนาด ๓๕๐แรงม้า จำนวน ๑ลำ วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์.. (416) สขร.1 เดือน มิถุนายน 2559.. (407) สขร.1 เดือน ธันวาคม 2559.. (405) มอบปัจจัยโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 60.. (393) สขร.1 เดือน พฤษภาคม 2559.. (388) สขร.1 เดือน มกราคม 2559.. (382) สขร.1 เดือน สิงหาคม 2559.. (381)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา

     สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา เลขที่ 6 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 56000