บทความสำนักงานประมงจังหวัดพะเยา

 

วิสาหกิจชุมชนบ้านโป่งเกลือ  "กรอบเค็มนิลลาพะเยา"

   

            ของฝากแนวใหม่จากพะเยา กรอบเค็มนิลลา ขนมที่แปรรูปจากปลานิลซึ่งเป็นปลาเศรษฐกิจของจังหวัดพะเยา จัดเป็นสินค้า OTOP อันดับต้นๆของจังหวัดพะเยา ได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่นด้านการแปรรูปสัตว์น้ำ  https://www.youtube.com/watch?v=FnCiRv0gt9Y

 

 

            นอกจากจากขนมกรอบเค็มนิลลาแล้ว ยังผลิตภัณฑ์อื่นๆที่แปรรูปมาจากปลานิลอีกหลายรูปแบบ อาทิเช่น  ผงโรยข้าวจากปลานิล ลาบปลานิล มินิสติ๊กปลานิล แคบปลานิล คุ้กกี้นิลลา ปลานิลหยอง ฯลฯ เชิญชวนให้คุณมาลิ้มลอง

     

 

 

หากสนใจสินค้า สามารถสั่งซื้อออนไลน์หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เพจ Nilla phayao https://www.facebook.com/Nillaphayao/  หรือโทร 094 861 9978

โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต ป้องกันการทุจริต ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของสำนักงานประมงจังหวัดพะเยา

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำนักงานประมงจังหวัดพะเยา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 )

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา ประจำปี 2563

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hits 10 อันดับ
  • ราคาสัตว์น้ำ.. (967)  ประมงอำเภอดอกคำใต้ ร่วมงานประเมินผลประกวดเกษตรกรดีเด่นสาขาการทำนาระดับประเทศ.. (869) การประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต.. (819) แผนการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ (เฉพาะกิจ).. (808) คู่มือหรือมาตราฐานการปฏิบัติงาน.. (799) Banner1.. (757) แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำนักงานประมงจังหวัดพะเยา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 ).. (722) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานประมงจังหวัดพะเยา กรมประมง (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ).. (715) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานประมงจังหวัดพะเยา กรมประมง (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ).. (715) สขร.1 เดือน มกราคม 2560.. (714)