กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2565 (จังหวัดพะเยา)


[2022-11-25] ดร.ถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง ร่วมกับนายวิวัฒน์ ปรารมภ์ ประมงจังหวัด.. [2022-11-10] สำนักงานประมงจังหวัดพะเยาเตือน!!! เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจังหวัดพ.. [2022-09-20] กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2565 (จังห.. [2022-08-31] นางแสงดาว ตีระสี เกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จังหว.. [2022-06-10] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิ.. [2022-05-30] แผนรับสถานการณ์อุทกภัยปี 2565 (ด้านการประมง).. [2022-05-23] ประชาสัมพันธ์ร้าน Fisherman shop วิสาหกิจชุมชนบ้านโปร่งเกลือ นิลลาพะเย.. [2022-05-10] ปล่อยพันธุ์ลูกกุ้งก้ามกรามจำนวน 200,000 ตัว  ตามโครงการพัฒนาอาชีพและส่.. [2022-05-10] ประชาสัมพันธ์ งดจับสัตว์น้ำ "ฤดูน้ำแดง" 2564-2565.. [2022-04-27] ประชาสัมพันธ์สนับสนุนสินค้าประมง.. อ่านทั้งหมด 

กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2565 (จังหวัดพะเยา)  


วันที่ 20 กันยายน 2565 
นายวิวัฒน์ ปรารมภ์ประมงจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยหน่วยงานกรมประมง จังหวัดพะเยาร่วมกับสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ปืม ตำบลแม่ปืม อำเภอเมืองพะเยา 
จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2565 (จังหวัดพะเยา) เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจากนายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี พร้อมนำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชน ร่วมในพิธีจำนวน 200 คน ปล่อยพันธุ์ปลายี่สก จำนวน 300,096 ตัว ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา ณ อ่างเก็บน้ำห้วยบง ตำบลแม่ปืม  อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา และได้ให้เกียรติ
1. มอบเกียรติบัตร "เกษตรกรดีเด่น สาขาแปรรูปสัตว์น้ำ/ สถาบันเกษตรกรดีเด่น สาขาแปรรูปสัตว์น้ำ  ระดับจังหวัด จำนวน 3 ราย
2. มอบเกียรติบัตร แก่ “ผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ (ชปพ.ประมง) จำนวน 3 ราย