ดร.ถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง ร่วมกับนายวิวัฒน์ ปรารมภ์ ประมงจังหวัดพะเยา ได้ให้สัมภาษณ์กับ SME NEWS REPORT (นายบุญชู กมุทมาโนชญ์) ในการดำเนินงานบริหารจัดการกว๊านพะเยาวัตถุประสงค์ของกรมประมงที่ดำเนินงานในกว๊านพะเยา และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในจังหวัดพะเยา


[2023-01-06] ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่องการรับสมัคบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้.. [2022-12-16] ประชาสัมพันธ์สินค้าประมงธงเขียว fisherman shop @phayao ขอเชิญสนับสนุน.. [2022-12-13] ประชาสัมพันธ์สินค้าประมงธงเขียว fisherman shop @phayao ขอเชิญสนับสนุน.. [2022-11-25] ดร.ถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง ร่วมกับนายวิวัฒน์ ปรารมภ์ ประมงจังหวัด.. [2022-11-10] สำนักงานประมงจังหวัดพะเยาเตือน!!! เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจังหวัดพ.. [2022-09-20] กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2565 (จังห.. [2022-08-31] นางแสงดาว ตีระสี เกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จังหว.. [2022-06-10] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิ.. [2022-05-30] แผนรับสถานการณ์อุทกภัยปี 2565 (ด้านการประมง).. [2022-05-23] ประชาสัมพันธ์ร้าน Fisherman shop วิสาหกิจชุมชนบ้านโปร่งเกลือ นิลลาพะเย.. อ่านทั้งหมด 

ดร.ถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง ร่วมกับนายวิวัฒน์ ปรารมภ์ ประมงจังหวัดพะเยา ได้ให้สัมภาษณ์กับ SME NEWS REPORT (นายบุญชู กมุทมาโนชญ์) ในการดำเนินงานบริหารจัดการกว๊านพะเยาวัตถุประสงค์ของกรมประมงที่ดำเนินงานในกว๊านพะเยา และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในจังหวัดพะเยา 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ข่าวผู้บริหารกรมประมง


- การดำเนินงานของหน่วยงานกรมประมงในการดูแลพันธุ์สัตว์น้ำในกว๊านพะเยา

- BCG Model เพื่อให้เกษตรกรมีการบริหารจัดการเพื่อลดต้นทุน สร้างมูลค่าเพิ่ม ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

- การเลี้ยงปลานิลและการแปรรูปของกลุ่มแปรรูป ที่มีการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานในจังหวัดเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน

- การจำหน่ายสินค้าประมงผ่าน fisherman shop แบบออนไลน์และแบบออฟไลน์ เป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมง และ SME ในการกระจายสินค้าสัตว์น้ำ เพื่อขยายการตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ

- บริหารจัดการทรัพยากรประมงน้ำจืดให้มีสัตว์น้ำไว้บริโภคในจังหวัดพะเยาและจังหวัดไกล้เคียงสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดพะเยา

- อนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำโดยควบคุมการทำการประมงไม่ให้มีการกระทำผิดตามพรก.ประมง 2558 เพื่อไม่ให้สัตว์น้ำสูญพันธุ์ มีการปล่อยสัตว์น้ำลงไปเพื่อเพิ่มผลผลิตในธรรมชาติเพื่อให้เกิดความสมดุลทั้งการบริหารจัดการน้ำ พันธุ์สัตว์น้ำ นกน้ำ และพันธุ์สัตว์ตามธรรมชาติ

- การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบเดิมให้ปรับใช้ BCG Model มีการลดต้นทุน กำไรเพิ่มขึ้นการผลิตการแปรรูปที่ดี มีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดความยั่งยืน และความมั่นคงด้านอาหาร

- คลิปวีดีโอที่เกี่ยว * "รองถาวร"ย้ำกรมประมงให้ความสำคัญบีซีจี.มั่นใจชาวบ้านได้รับประโยชน์ - YouTube

                           * ประมงยุค"BCG"ขับเลื่อนทุกมิติ"รองถาวร"ขยับสินค้าไปต่างประเทศ - YouTube
                           * จับเข่าคุย"รองถาวร"ทิศทางสร้างรายได้จากกว๊านพะเยาแบบจบๆ - YouTube